อย่าทำเป็นเล่นตกงานได้ง่าย!หอการค้าไทยเปิด 10 อาชีพดาวรุ่ง -ดาวร่วงปี 65

ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ หอการค้าไทย เปิดผลสำรวจ ธุรกิจดาวรุ่ง-ธุรกิจดาวร่วง ประจำปี 2565 เปิดโผ 10 ธุรกิจดาวรุ่งพุ่งแรงในปี 2565 ประกอบด้วย

1.ธุรกิจการแพทย์และความงาม ธุรกิจ e-commerce (ธุรกิจที่ทำการซื้อขายผ่าน อิเล็กทรอนิกส์)

2.ธุรกิจ แพลตฟอร์ม (ธุรกิจตัวกลางหรือตลาดกลางด้าน อิเล็กทรอนิกส์ ธุรกิจโลจิสติกส์ delivery และคลังสินค้า

3.ธุรกิจด้าน fintech และการชำระเงินผ่านระบบเทคโนโลยี ธุรกิจประกันภัย ประกันชีวิต

4.ธุรกิจเวชภัณฑ์ยา ธุรกิจการขายส่งสินค้าทางเภสัชภัณฑ์และ ทางการแพทย์ ธุรกิจเกี่ยวกับเครื่องมือแพทย์

5.ธุรกิจอาหารเสริมและสุขภาพ ธุรกิจขายตรง

6.ธุรกิจแปรรูปยาง เช่น ถุงมือยาง ถุงยาง เป็นต้น ธุรกิจอาหารสำเร็จรูป

7.ธุรกิจจัดทำคอนเทนต์ ธุรกิจ youtuber และการรีวิว สินค้า ธุรกิจเกี่ยวกับสัตว์ เช่น อาหารสัตว์ส าเร็จรูป การดูแล สุขภาพสัตว์

8.ธุรกิจบรรจุภัณฑ์ ธุรกิจ Modern Trade/ร้านค้าปลีกสมัยใหม่

9.ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์และชิ้นส่วน

10.ธุรกิจบันเทิง ธุรกิจยานยนต์ ธุรกิจก่อสร้างและอสังหาริมทรัพย์แนวราบ ธุรกิจท่องเที่ยว และบริการต่อเนื่อง

ส่วน 10 ธุรกิจดาวร่วงปี 2565 ได้แก่

1.ธุรกิจผลิตโทรศัพท์พื้นฐานและเครื่องโทรสาร

2.ธุรกิจฟอกย้อม ธุรกิจหัตถกรรมที่ไม่มีการออกแบบและราคาถูก

3.ธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์ และวารสาร ธุรกิจรับส่งสื่อสิ่งพิมพ์ตามบ้านและสถานที่ทำงาน

4.ธุรกิจโรงพิมพ์/การพิมพ์ เช่น หนังสือ แผ่นพับ ธุรกิจคนกลาง

5.ธุรกิจผลิตและขายต้นไม้/ดอกไม้ประดิษฐ์ ธุรกิจผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูปที่ไร้ฝีมือ หรือเสื้อผ้าโหล

6.ธุรกิจเครื่องปั้นดินเผา และเซรามิก

7.ธุรกิจร้านถ่ายรูป

8.ธุรกิจนำเที่ยวในประเทศ

9.ธุรกิจของเล่นเด็ก

10.ธุรกิจ Call Center