อบจ.ภูเก็ต ควง “ททท.” นำธุรกิจ 40 ราย บุกโรดโชว์เจาะทัวร์เกาหลี หวังรายได้ 200 ล้านบาท ไตรมาส 4 ปี 65 ปั๊มยอดเพิ่มอีก 10,000 คน

  • อบจ.ภูเก็ตควงสมาคมท่องเที่ยว ททท.นำธุรกิจท่องเที่ยว 40 ราย 
  • บุกโรดโชว์ กรุงโซล ปูซาน เจาะตลาดเกาหลีทัวร์ไทย หวังรายได้เหนาะ ๆ 200 ล้านบาท 
  • ไตรมาส 4 ปี 65 ตั้งเป้ากระตุ้นเกาหลีเข้าภูเก็ตเพิ่มอีก 10,000 คน

นายอานุภาพ เวชวนิชสนอง รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต (อบจ.ภูเก็ต) เปิดเผยว่า ร่วมกับสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวภูเก็ต การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย นำผู้ประกอบการท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ต 20 ราย ทำโรดโชว์ในโครงการ Amazing Phuket Roadshow to Korea ไปเจรจาจับคู่ซื้อขายการท่องเที่ยวกับบริษัทตัวแทนผขายท่องเที่ยวชั้นนำเกาหลี 40 ราย ที่ 2 เมืองหลัก กรุงโซล และเมืองปูซาน สาธารณรัฐเกาหลี ตั้งเป้าหมายงานนี้จะสามารถกระตุ้นนักท่องเที่ยวเกาหลีเดินทางเข้ามาสร้างรายได้ให้ภูเก็ตกว่า 200 ล้านบาท โดยใช้จ่ายเงินเฉลี่ย 20,000 บาท/คน/ทริป

ซึ่งทางสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต พร้อมจะใช้กลยุทธ์ทำให้มีนักท่องเที่ยวเกาหลีเดินทางเข้าภูเก็ตไตรมาส 4 ปี 2565 เพิ่มขึ้นอีก 10,000 คน รวมแล้วตลอดปีนี้จะตลาดเกาหลีท่องเที่ยวภูเก็ตรวมทั้งหมด 20,000 คนล่าสุดทางสายการบินโคเรียนแอร์เตรียมเริ่มเปิดบินตรง ไป-กลับ โซล-เก็ต ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2565 เป็นต้นไป

ส่วนภาพรวมการจัดกิจกรรมเจรจาทางธุรกิจระหว่างโร้ดโชว์ กรุงโซลกับปูซาน เอกชนท่องเที่ยวภูเก็ตประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี ได้รับความสนใจจากคู่ค้าเกาหลีจำนวนมากทั้งเรื่อง สินค้าและบริการท่องเที่ยวที่ได้นำไปเสนอตลอดงาน

อีกทั้งสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ตจับมือกับโรงเรียนสตรีภูเก็ต คัดเลือกนักเรียน 2 คน ที่เลือกเรียนภาษาเกาหลีได้รับโอกาสเดินทางไปศึกษาการทำโร้ดโชว์ครั้งนี้ด้วย เป็นกลยุทธ์ของรัฐและเอกชนในภูเก็ตที่มุ่งสร้างภาพลักษณ์โดยให้ความสำคัญกับตลาดนักท่องเที่ยวจากเกาหลี และเยาวชนที่เข้าร่วมงานยังได้ทำหน้าที่ฝึกงานต้อนรับพร้อมกล่าวขอบคุณผู้เข้าร่วมงาน สร้างความประทับใจให้ทุกคนเป็นอย่างดี

ทั้งนี้การเดินทางไปโร้ดโชว์ของภูเก็ต เพื่อเจาะตลาดนักท่องเที่ยวเกาหลี เมื่อวันที่ 20-21 กันยายน 2565 นำทีมโดยนายอานุภาพ เวชวนิชสนอง รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต กับกรรมการสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวภูเก็ต มี 2 อุปนายก คือ นางสาวกนกกร ภัทรวรณี กับนายศศิศศ์ ถาวรว่องวงศ์ กรรมการบริหาร 2 คน คือ นายรังสิมันตุ์ กิ่งแก้วกับนางสาว ณพิตรา จิรายุส การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) มีนางจิราณี พูนนายม ผู้อำนวยการ ททท. สำนักงานโซล กับนาย มนตรี มานะต่อ รองผู้อำนวยการ ททท. สำนักงานภูเก็ต

เรื่องโดย…#เพ็ญรุ่ง ใยสามเสน #gurutourza,www.facebook.com/penroongyaisamsaen