“อนุทิน” เพิ่มสิทธิ “บัตรทอง” ตรวจ PET/CT “มะเร็งปอด-ต่อมน้ำเหลือง”ได้

นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.สาธารณสุข ในฐานะประธานคณะกรรมการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(สปสช.) มีมติเห็นชอบปรับเพิ่มสิทธิประโยชน์บริการ “ตรวจเพทซีที’ (PET/CT) ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (บัตรทอง)ว่า โดยกำหนดอัตราการจ่ายสนับสนุนค่าบริการตรวจในอัตราครั้งละ 3 หมื่นบาท นำร่องเป็นเวลา 6 เดือน ทั้งนี้ เพื่อเป็นทางเลือกสำหรับการประเมินระยะของโรคมะเร็งปอด ชนิดเซลล์ไม่เล็ก (NSCLC) และการประเมินระยะโรคเริ่มต้นและประเมินการตอบสนองระหว่างให้ยาเคมีบำบัดและหลังสิ้นสุดการรักษา สำหรับผู้ป่วย “โรคมะเร็งต่อน้ำเหลือง” ชนิดฮอดจ์กิน (HL)

นายอนุทิน กล่าวว่า สปสช. ได้ดำเนินนโยบายการยกระดับ “บัตรทอง” ใน 4 โครงการ ซึ่ง 1 ในนั้นคือโครงการมะเร็งรักษาที่ไหนก็ได้ที่พร้อม ซึ่งถือว่าประสบความสำเร็จเป็นอย่างมาก ช่วยให้ประชาชนเข้าถึงการบริการได้อย่างสะดวกสบาย รวดเร็ว นำไปสู่การเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาโรค ด้วย สำหรับการเพิ่มสิทธิประโยชน์ใหม่นี้ ก็จะยิ่งช่วยให้ผู้ป่วยมะเร็งได้รับการวินิจฉัยโรคที่ดียิ่งขึ้นด้วยเทคโนโลยีชั้นสูง