“อนุทิน” ชูนโยบายลดความเหลื่อมด้านการสุขภาพ-การศึกษา

นายอนุทิน ชาญวีรกูล หัวหน้าพรรคภูมิใจไทย กล่าวบนเวที “มติชน : เลือกตั้ง’66 บทใหม่ประเทศไทยร่วม ย้ำจุดยืน ชูจุดขาย ประกาศจุดแข็ง” ในประเด็นนโยบายเพื่อลดความเหลื่อมล้ำในสังคมไทย ว่า พรรคภูมิใจไทย เราเน้นเรื่องการดูแลแก้ไขปัญหาปากท้องประชาชน เรามี Motto เรื่องลดอำนาจรัฐ เพิ่มอำนาจประชาชน สิ่งที่มีอยู่ และดีอยู่แล้ว ก็ต้องทำให้ดีขึ้น อาทิ นโยบาย 30 บาทรักษาทุกโรค เราต่อยอดให้เป็น 30 บาทรักษาทุกที่ เพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชน คนไทย ทุกคนต้องได้รับการดูแลด้านสุขภาพ ตนมีโอกาสเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ตลอดระยะเวลาการทำงานใน 4 ปีที่ผ่านมาได้พยายามหาทางสร้างคำเท่าเทียมในการให้บริการประชาชน ได้จัดหาเครื่องฉายรังสีรักษามะเร็งมาติดตั้งเพิ่มเติม ขยายการให้บริการ ในอนาคต ทุกจังหวัดต้องมีเครื่องฉายรังสี ขณะเดียวกัน ตอนนี้ การฟอกไต เราให้เป็นบริการฟรี นโยบายของ พรรค ทุกอำเภอ ต้องมีศูนย์ไตเทียม

“ในส่วนของการศึกษาบางพรรคอาจจะเห็นต่างจากเราในเรื่องของ กยศ. พรรคภูมิใจไทยมองว่านี่คือการให้โอกาสทางการศึกษา น้องๆ มาด้วยความใฝ่ดี เราควรให้โอกาส เราปลดผู้ค้ำแล้ว และมีนโยบาย ต้องปลดดอกเบี้ยด้วย เงินจำนวนนี้ไม่ใช่เงินกู้ ต้องเป็นเงินยืม เพื่อการเรียน เงินเพื่ออนาคตของน้องๆ เงินเพื่ออนาคตของชาติ”