“อธิรัฐ “ลงพื้นที่เร่งบริหารจัดการน้ำหลากในอยุธยา

วันที่ 22 กันยายน 2564  ณ อำเภอพระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา   นายอธิรัฐ รัตนเศรษฐ รมช.คมนาคม ลงพื้นที่ร่วมกับ พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ติดตามความพร้อมของการบริหารจัดการน้ำหลากในพื้นที่ลุ่มต่ำของลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนล่างของ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางบาล เพื่อติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่ แนวทางบริหารจัดการรับน้ำหลากตามมาตรการ กอนช.  การช่วยเหลือประชาชน  โดยดูการจัดการประตูน้ำปากคลองบางบาลที่รับน้ำหลากเข้าพื้นที่

นายอธิรัฐ กล่าวว่า ได้รายงานรองนายกฯ ถึงความพร้อมเจ้าท่า ในการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง ในแม่น้ำป่าสัก และแม่น้ำลพบุรี (อำเภอบางปะหัน) มีการขุดลอกร่องน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยา อ.บางบาล ถึง อ.เมือง อ่างทอง ได้ถึง 1,200,000 คิว และจะขุดอีก 19 ร่องน้ำในปี 65 ถึง 900,000 คิว  ในด้านกำจัดผักตบชวา ในปี 64 ก็ได้ดำเนินการไป 340,000 ตัน เป็นไปตามแผนฯ ในปี 65 จะกำจัดได้อีก 800,000 ตัน และได้ก่อสร้างหลักผูกเรือ ในแม่น้ำเจ้าพระยา ต.เกาะเรียนไว้อีกด้วย ซึ่งทั้งหมดนี้ ก็เพื่อบรรเทาปัญหาน้ำหลากและจัดการน้ำในแม่น้ำ ลำคลองให้พี่น้องชาวอยุธยาได้อย่างเต็มประสิทธิภาพต่อไป