“อธิรัฐ”รักษ์น้ำรักษ์โลกเดินหน้านำเรือไฟฟ้าลงคลอง-แม่น้ำหวังลดมลพิษต่อชีวิตคนระยะยาว

“อธิรัฐ”เดินหน้านโยบายนำเรือไฟฟ้าลงคลองแสนแสบ-เจ้าพระยา คาดในมีนา63นี้เรือไฟฟ้าต้นแบบมาให้ทดลองวิ่งลำแรก มั่นใจลดการใช้พลังงานเชื้อเพลิง-ลดภาวะโลกร้อน-ไม่ก่อให้เกิดมลพิษ แก้ปัญหาฝุ่น pm2.5 ระบาด

นายอธิรัฐ รัตนเศรษฐ รมช.คมนาคม เปิดเผยถึงความคืบหน้าในการนำเรือไฟฟ้ามาใชห้บริการประชาชนที่เดินทางในคลองแสนแสบว่า ขณะนี้มีความคืบหน้าไปมากเนื่องจากตนให้ความสำคัญและมีการผลักดันโครงการเรือไฟฟ้ามาโดยตลอด เนื่องจากเป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาลและกระทรวงคมนาคม ในการลดการใช้พลังงานเชื้อเพลิง(น้ำมัน) ลดปัญหาภาวะโลกร้อน และไม่ก่อให้เกิดมลพิษ เพื่อแก้ปัญหาฝุ่น pm2.5 โดยเฉพาะเรือโดยสารในคลองแสนแสบ ซึ่งคลองมีลักษณะทางกายภาพที่แคบ และมีชุมชนหนาแน่นอยู่สองฝั่งคลอง ส่งผลให้เกิดมลพิษกระทบต่อพี่น้องประชาชน

โดยขณะนี้โครงการดังกล่าวอยู่ระหว่างดำเนินการจัดสร้างเรือไฟฟ้าต้นแบบคาดว่าเรือต้นแบบดังกล่าวจะเข้ามาประมาณสิ้นเดือน ก.พ.-มี.ค.63นี้ โดยมีแนวทางที่จะให้ผู้ประกอบการเรือโดยสารทั่วประเทศนำไปใช้ในการบริการประชาชน ส่วนแผนการดำเนินการ อยู่ระหว่างการหารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยมีกรมเจ้าท่าเป็นหน่วยรับผิดชอบหลักในการดำเนินการ

นายอธิรัฐ กล่าวต่อว่า ส่วนความเป็นไปได้ที่จะนำเรือมาใช้ให้เกิดขึ้นจริงนั้นในแนวทางดำเนินการขับเคลื่อนให้มีการใช้เรือไฟฟ้านั้น กระทรวงคมนาคมจะมีการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างแรงจูงใจและส่งเสริมสิทธิพิเศษ โดยภาครัฐกำหนดมาตรการจูงใจ เพื่อสนับสนุน ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการเปลี่ยนจากเรือน้ำมัน เป็นเรือไฟฟ้า ส่วนแนวทางภาคบังคับนั้น จะกำหนดให้ในข้อบังคับกรมเจ้าท่า หรือในเงื่อนไขสำหรับเรือโดยสารประจำทาง ให้ทำการปรับเปลี่ยนเป็นเรือไฟฟ้าภายในช่วงระยะเวลาที่กำหนด เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถทยอยการดำเนินการพร้อมทั้งจัดหาแหล่งเงินทุน โดยนำร่องในพื้นที่ กทม. และทั่วประเทศในระยะต่อไป