“อธิบดีกรมป่าไม้” ลั่นรื้อจริง!! รีสอร์ทบุกรุกป่าที่ม่อนแจ่ม

  • เดินหน้าบูรณาการหลายภาคส่วนพิจารณาการบังคับใช้กฎหมาย
  • เล่นงานกลุ่มผู้บุกรุกป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ริม (ม่อนแจ่ม)
  • ย้ำการขอใช้พื้นที่ป่าสงวนฯ ต้องเพื่อการเกษตรเป็นหลักเท่านั้น

นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้ ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการพิทักษ์ป่า (ศปก.พป.) เปิดเผยว่า ได้ประชุมหารือเพื่อบูรณาการร่วมในการบังคับใช้กฎหมายต่อกลุ่มขบวนการบุกรุกพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ริม (ม่อนแจ่ม) และพื้นที่ใกล้เคียง ตำบลโป่งแยง และตำบลแม่แรม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ กับพล.ต.อ. ศรีวราห์ รังสิพราหมณกุล ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีและที่ปรึกษาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ พร้อมด้วยพล.ต.ท. ศักดา ชื่นภักดี ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยแจ้งความต่อตำรวจสอบสวนการกระทำผิดตามพ.ร.บ. หลายฉบับ

ทั้งนี้กรมป่าไม้ตรวจสอบพื้นที่ม่อนแจ่มซึ่งอยู่ในโครงการหลวงหนองหอย ตรวจพบผู้ประกอบการ 116 ราย ซึ่งได้ดำเนินคดีแล้ว 8 ราย ตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484 และ พ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 ซึ่งจากนี้ก็จะหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อดำเนินการตามกรอบอำนาจหน้าที่ได้แก่ กรมโยธาธิการและผังเมืองดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการผังเมือง กรมการปกครองดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรมว่า การสร้างรีสอร์ทและบ้านพักตากอากาศ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.)ว่า ด้วยการควบคุมอาคารว่า มีการขออนุญญาตก่อสร้าง มีความความมั่นคงแข็งแรงและปลอดภัยหรือไม่ 

อีกทั้งการขออนุญาตไฟฟ้า-ประปา รวมไปถึงมีการวางโครงข่ายสัญญาณ และเสาสัญญาณโทรศัพท์ระบบเซลลูลาร์จากผู้ให้บริการ 3 ราย ซึ่งต้องดูว่าเป็นไปตามระเบียบและกฎหมายหรือไม่ และประสานไปยังกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี เพื่อตรวจสอบว่า การโฆษณาทางอินเทอร์เน็ตนั้นเข้าข่ายเป็นความผิดอย่างใด รวมถึงประสานกับกรมสรรพากรเพื่อตรวจสอบการเสียภาษีของผู้ประกอบการทุกราย โดยเบื้องต้น อปท. แจ้งว่า ไม่มีการเสียภาษีบำรุงท้องที่สำหรับธุรกิจโรงแรม และหลายรายไม่เสียภาษีโรงเรือนและภาษีป้าย 

“หากพบการกระทำผิดตามกฎหมายใด หน่วยงานที่รับผิดชอบจะดำเนินคดีตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น ส่วนใดผิดกฎหมายต้องรื้อถอนและแก้ไข ผู้ได้รับอนุญาตให้อยู่อาศัยจึงจะไม่เสียสิทธิ์ โดยการใช้ประโยชน์พื้นที่นั้นต้องทำเกษตรกรรมเป็นหลักตามที่ตกลงกัน” นายอรรถพล กล่าว