อคส.ประมูลข้าวสต๊อกรัฐล็อตสุดท้าย 1.5 หมื่นตัน

อคส.ประมูลข้าวสต๊อกรัฐล็อตสุดท้าย 1.5 หมื่นตัน ประกาศประมูลข้าวหอมมะลิ จากโครงการรับจำนำข้าวเปลือกนาปีและนาปรังปี 48/49-56/57

  • เปิดให้ผู้ประมูลยื่นซองคุณสมบัติ 31 ม.ค. เปิดซอง 8 ก.พ.
  • มีผู้เข้าร่วมเสนอราคาแน่และส่งมอบเสร็จภายในมี.ค.67
  • คาดหลังจ่ายเงินและปิดบัญชีโครงการจำนำแล้วรัฐเสียหายอ่วม

นายเกรียงศักดิ์ ประทีปวิศรุต ผู้อำนวยการ องค์การคลังสินค้า (อคส.) เปิดเผยว่า อคส.ได้ประกาศประมูลข้าวหอมมะลิล็อตสุดท้าย ในความดูแลของอคส. จากโครงการรับจำนำข้าวเปลือกนาปีและนาปรังปี 48/49-56/57 ที่เปิดประมูลไปแล้วตั้งแต่ปี 65 แต่คงเหลืออีก 15,013 ตัน เพราะผู้ชนะประมูลไม่มารับมอบ และนำมาเปิดประมูลใหม่ โดยได้ประกาศหลักเกณฑ์ เงื่อนไข (ทีโออาร์) การประมูลวันที่ 23 ม.ค.67 และจะเปิดคลังสินค้าให้ผู้สนใจประมูลดูสภาพข้าววันที่ 25-29 ม.ค.67 โดยให้ยื่นซองคุณสมบัติของผู้ประมูลวันที่ 31 ม.ค.67 เปิดซองวันที่ 8 ก.พ.67 มั่นใจว่า จะมีผู้ประมูลและส่งมอบข้าวเสร็จเรียบร้อยภายในวันที่ 31 มี.ค.67


สำหรับสาเหตุที่เพิ่งนำข้าวล็อตดังกล่าวมาประมูลใหม่จากเดิมที่จะประมูลช่วงปลายปี 66 เพราะช่วงไตรมาส 4 ปี 66 เกษตรกรเก็บเกี่ยวผลผลิตข้าวใหม่ หากอคส.เปิดประมูล ก็เกรงจะมีผลต่อราคาข้าวเปลือกใหม่ ประกอบกับ มีการทักท้วงทีโออาร์ ที่กำหนดให้ ผู้ร่วมประมูลต้องแสดงหลักฐานการเงินที่เพียงพอต่อการซื้อ ทำให้คณะกรรมการทีโออาร์ ต้องพิจารณาข้อทักท้วงก่อน และหลังการพิจารณาอย่างรอบคอบแล้ว ได้ยืนยันทีโออาร์เดิม โดยคำนึงถึงประโยชน์ของรัฐเป็นสำคัญ


“ตั้งแต่ผมรับผิดชอบ อคส. กว่า 3 ปีที่ผ่านมา ได้รวบรวมข้าวคงเหลือในสต็อก ทั้งในและนอกบัญชีคลังกลางกว่า 240,000 ตัน เสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว (นบข.) มาเปิดประมูลตั้งแต่ปี 65 และส่งมอบเสร็จสิ้น ยกเว้นข้าวตกค้างที่ยังส่งมอบไม่ได้ เพราะถูกยึดหน่วงไว้ คือ เจ้าของคลังที่อคส.ฝากเก็บข้าวไว้ ไม่เปิดคลังให้ขนข้าวออก รวม 3 รายใหญ่ แต่ได้สะสางและส่งมอบเสร็จสิ้นแล้วเมื่อปลายเดือนธ.ค.66 คงเหลือแต่ข้าวหอมมะลิ 2 คลังในจ.สุรินทร์ 15,013 ตัน ที่ผู้ชนะประมูลไม่มาชำระเงินก่อนรับมอบข้าว อคส.จึงบอกเลิกสัญญา และนำมากลับมาประมูลใหม่เดือนม.ค.นี้ และนบข.อนุมัติให้ดำเนินการให้เสร็จสิ้นภายในเดือนก.ย.67”


นายเกรียงศักดิ์ กล่าวว่า การประมูลข้าวในปี 65 อคส.กำหนดให้ผู้ประมูลต้องแสดงหลักฐานการเงิน ส่งผลให้การส่งมอบเรียบร้อยและเสร็จสิ้นครบทุกคลัง ยกเว้นผู้ประกอบการบางรายที่ยื่นเสนอราคาซื้อต่ำกว่าผู้ชนะการประมูลร่วม 85 ล้านบาท ยื่นเรื่องกล่าวหาว่ามีการทุจริตต่อสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ขณะนี้อยู่ระหว่างการไต่สวน


ผู้สื่อข่าวรายงาน ว่า หาก อคส.ขายข้าวทั้งหมดได้ และผู้ชนะประมูลชำระค่าสินค้าหมดแล้ว ก็จะปิดบัญชีโครงการรับจำนำข้าวของรัฐบาลในช่วงที่ผ่านมาได้ โดยโครงการรับจำนำข้าวเปลือกนาปี และนาปรังปีการผลิตตั้งแต่ปี 51-57 ในความรับผิดชอบของ อคส. เกิดการทุจริตในโครงการจากผู้เกี่ยวข้องจนทำให้รัฐเสียหายจำนวนมาก ซึ่ง อคส. ได้ฟ้องร้องดำเนินคดีทั้งหมด 1,179 คดี ทั้งแพ่งและอาญา เรียกค่าเสียหาย 503,809 ล้านบาท แต่ยังมีความเสียหายอื่นๆ อีก ทั้งผลขาดทุนจากการขายข้าวได้ในราคาต่ำกว่าราคาจำนำ ค่าบริหารจัดการอื่นๆ เช่น ค่าเช่าโกดัง ค่าบำรุงรักษา คาดว่า เมื่อรวมกันแล้วน่าจะทำให้รัฐเสียหายไม่ต่ำกว่า 1 ล้านล้านบาท