ห้องเสื้อ “กัมพูชา”ออกแถลงการณ์ขอโทษไทย

  • กรณีละเมิดลิขสิทธิ์ออกแบบลาย “ราหูอมจันทร์”
  • ย้ำยุติทุกการกระทำที่เข้าข่ายละเมิดงานคนไทย
  • พาณิชย์เผยช่วยระงับยับยั้งความเสียหายทันท่วงที

​นายสินิตย์ เลิศไกร รมช.พาณิชย์ เปิดเผยว่า เมื่อปลายเดือนพ.ค.ที่ผ่านมา ได้เกิดกรณีห้องเสื้อแห่งหนึ่งในกัมพูชานำผลงานการออกแบบลาย ‘ราหูอมจันทร์’ ของนายฐิติ เกตุธรรม ศิลปินคนไทย ไปใช้บนชุดของผู้เข้าประกวด Miss Universe 2022 ของกัมพูชา โดยไม่ได้รับอนุญาต ซึ่งกระทรวงพาณิชย์ได้เร่งให้ความช่วยเหลือและปกป้องผลงานดังกล่าวของคนไทย โดยได้ส่งหลักฐานการสร้างสรรค์ผลงานดังกล่าวไปยังกรมลิขสิทธิ์และสิทธิข้างเคียง กระทรวงวัฒนธรรมและศิลปกรรม กัมพูชา พร้อมกับเรียกร้องให้ห้องเสื้อรายดังกล่าวของกัมพูชายุติการละเมิดลิขสิทธิ์ทันที ซึ่งล่าสุดห้องเสื้อของกัมพูชาได้แสดงความรับผิดชอบ โดยออกแถลงการณ์ขอโทษอย่างเป็นทางการ พร้อมเผยแพร่ต่อสาธารณะ และส่งหนังสือแสดงความขอโทษมายังไทย โดยให้คำมั่นยุติทุกการกระทำที่เข้าข่ายละเมิดลิขสิทธิ์และสร้างความเสียหายให้แก่ศิลปินไทย

“กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ ได้ดำเนินการปกป้องคุ้มครองสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของคนไทย ทั้งในและต่างประเทศอย่างเข้มแข็งและต่อเนื่องเป็นรูปธรรม เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้ศิลปินและเจ้าของผลงานว่า เมื่อสร้างสรรค์ผลงานออกมาแล้ว จะได้รับการปกป้องคุ้มครองผลงานอย่างเหมาะสม ช่วยสร้างกำลังใจให้ สร้างสรรค์ผลงานออกสู่สายตาคนไทยและคนต่างชาติ รวมถึงให้สามารถดำเนินธุรกิจอย่างมั่นใจทั้งในและต่างประเทศ มั่นใจได้ว่า เมื่อเกิดการละเมิด กระทรวงพาณิชย์จะช่วยระงับยับยั้งการละเมิดได้ทันท่วงที และหยุดยั้งความเสียหายของผู้สร้างสรรค์ได้”

ส่วนนายวุฒิไกร ลีวีระพันธุ์ อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา กล่าวว่า ที่ผ่านมา กรมได้สร้างความร่วมมือด้านทรัพย์สินทางปัญญากับสำนักงานทรัพย์สินทางปัญญาของประเทศต่างๆ โดยเฉพาะประเทศคู่ค้าสำคัญ เพื่อให้ความช่วยเหลือและแก้ปัญหากรณีคนไทยถูกละเมิดในต่างประเทศได้อย่างรวดเร็ว รวมทั้งให้บริการด้านทรัพย์สินทางปัญญาอย่างครบวงจร เพื่อให้นักธุรกิจเข้าถึงองค์ความรู้ในการใช้ประโยชน์ทรัพย์สินทางปัญญาในเชิงพาณิชย์ผ่านศูนย์ให้คำปรึกษาด้านทรัพย์สินทางปัญญา (IPAC) การจัดทำระบบโชว์รูมลิขสิทธิ์ออนไลน์ ช่องทางสร้างรายได้จากงานลิขสิทธิ์ และบริการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทด้านทรัพย์สินทางปัญญาออนไลน์ โดยไม่ต้องผ่านกระบวนการศาล เป็นต้น สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วน 1368

ด้านนายฐิติ กล่าวว่า ขอขอบคุณกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ ที่ให้ความช่วยเหลือและดำเนินการเชิงรุก จนสามารถเรียกร้องสิทธิให้กับศิลปินไทย และยุติปัญหาการละเมิดลิขสิทธิ์ผลงานของตนเองในกัมพูชาได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งจะช่วยสร้างความมั่นใจให้ศิลปิน และผู้ประกอบการ สามารถสร้างสรรค์ผลงานออกมาได้อย่างต่อเนื่อง โดยจะได้รับการปกป้องคุ้มครอง และช่วยส่งเสริมอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ของไทยให้เติบโตอย่างเข้มแข็งได้อย่างแน่นอน