ห้องเรียนนักลงทุน (2)

​คราวที่แล้วเราเห็นถึงความจำเป็นและความสำคัญในการลงทุนเพื่อให้เงินออมงอกเงย และเริ่มบทเรียนแรกที่ควรต้องรู้สำหรับ “มือใหม่เริ่มลงทุน” ว่า ต้อง “รู้จักตัวเอง” และกำหนดเป้าหมายการลงทุน เช่น เพื่อไว้ใช้จ่ายยามเกษียณ เพื่อลดหย่อนภาษี หรือเพื่อทำกำไร 

และกำหนดเวลาเพื่อบรรลุเป้าหมาย ซึ่งมีทั้งระยะสั้น-กลาง-ยาว รวมทั้งต้องการผลตอบแทนเท่าไร ทำใจยอมรับความเสี่ยงได้แค่ไหน!!

เมื่อรู้จักตัวเองดีแล้ว ก็ต้องมาวางแผนการลงทุน ว่า ควรจัดสรรการลงทุนอย่างไร ในเว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์ www.set.or.th หัวข้อ “ความรู้การลงทุน” เข้าไปที่หน้า “มือใหม่เริ่มลงทุน”  ได้แบ่งทางเลือกลงทุนหรือลายแทงขุมทรัพย์ไว้ 6 ประเภท ดังนี้  

1.ลงทุนในหุ้น 2.อนุพันธ์ ทำกำไรทั้งตลาดขาขึ้นและขาลง 3.กองทุนรวม เงินลงทุนเติบโตโดยมืออาชีพ4. DW ลงทุนน้อยกว่า โอกาสได้ผลตอบแทนสูงกว่า 5.อีทีเอฟ ซื้อง่ายขายคล่อง ผลตอบแทนตามดัชนี  6.ตราสารหนี้ เสี่ยงน้อยผลตอบแทนสม่ำเสมอ 

แต่สิ่งสำคัญที่สุด คือเราต้องเรียนรู้ ทำความรู้จักและเข้าใจถึงทางเลือกเหล่านี้ ว่ามีโอกาสได้ผลตอบแทนมาก-น้อยแค่ไหน มีความเสี่ยงสูง-ต่ำอย่างไร รวมทั้งข้อดี-ข้อเสีย เพื่อช่วยให้เราจัดสรรเงินลงทุนให้เหมาะสมกับตัวเองและสอดคล้องกับเป้าหมายที่ตั้งไว้!!

“มือใหม่เริ่มลงทุน” หน้านี้ มีตารางความเสี่ยงและผลตอบแทนที่คาดหวังของแต่ละทางเลือกลงทุน จากความเสี่ยงต่ำสุดและเสี่ยงสูงขึ้น ให้เรียนรู้อย่างน่าสนใจ ทั้งการลงทุนเองและการลงทุนผ่านกองทุนรวมต่างๆ 

ครั้งหน้า “คุณนายพารวย” จะพาไปรู้จักการลงทุนในตลาดหุ้น ให้เราได้เป็นเจ้าของกิจการดีๆ ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ง่ายๆ!!       

#เงินออมงอกเงย #คุณนายพารวย #ลงทุน #Thejournalistclub