หอการค้าไทยเพิ่มโอกาสทางการค้าให้เอสเอ็มอี

.จับมือม.หอการค้าไทย-ซีพีออลล์ติวเข้มออนไลน์ 

.พร้อมประเมินความพร้อมผลิตภัณฑ์ก่อนวางขาย 

.ถ้าเข้าตาห้างเตรียมส่งทีมเป็นพี่เลี้ยงพัฒนาผลิตภัณฑ์ 

นายภูมินทร์ หะรินสุต รองประธานกรรมการหอการค้าไทย เปิดเผยว่า หอการค้าไทยลงนามในบันทึกข้อตกลงร่วมกับมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ดำเนินโครงการ TCC Online Training และลงนามร่วมกับ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ดำเนินโครงการ Business Accelerator เพื่อเสริมสร้างโอกาสให้กับผู้ประกอบการขนาดกลางและเล็ก (เอสเอ็มอี) ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 อย่างมาก และอาจปลดคนงานสูงถึง 2 ล้านคนถ้าสถานการณ์เศรษฐกิจไม่ดีขึ้นจนถึงสิ้นปีนี้  

ด้านพลิษศร์ ภิรมย์ภักดี รองประธานกรรมการหอการค้าไทย และประธานคณะกรรมการเพิ่มความ เข้มแข็งให้สมาชิก กล่าวว่า ความร่วมมือส่งเสริมเอสเอ็มอี  จะให้ความสำคัญกับการส่งเสริมและพัฒนา ผู้ประกอบการ ทั้งในภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ โดยทางภาคทฤษฎี ได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ในโครงการ TCC Online Training ซึ่งเป็นการออกแบบแนวคิดทางธุรกิจ ผ่านระบบออนไลน์ โดยจะมีที่ปรึกษาทางด้าน ธุรกิจมาให้คำแนะนำในการพัฒนาธุรกิจแต่ละด้าน และมีคลังองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการธุรกิจให้เอสเอ็มอี สามารถเข้ามาเรียนผ่านระบบ E-Learning ได้ตลอด 24 ชั่วโมง นอกจากนี้ยังมีเวิร์กช้อป ซึ่งเป็นการเรียนรู้ พร้อมกับการจำลองสถานการณ์จริง ในส่วนของภาคปฏิบัติ  

นอกจากนี้ ซีพี ออลล์ได้เข้ามาร่วมดำเนินโครงการ Business Accelerator ซึ่งเป็นการประเมินความพร้อม ผลิตภัณฑ์ผ่านระบบออนไลน์ ให้สามารถรับรู้ถึงจุดอ่อน จุดแข็ง และสิ่งจำเป็นต้องปรับปรุงในผลิตภัณฑ์ ก่อนที่จะ ขยายตลาดสู่ห้างค้าปลีกสมัยใหม่ และเป็นโอกาสพิเศษสำหรับผู้เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ หากผลิตภัณฑ์มีความพร้อมอยู่ในเกณฑ์ที่ห้างค้าปลีก รับไปพิจารณาได้ ก็จะมีทีมจากซี พี ออลล์เข้ามาร่วมเป็นที่ปรึกษา แนะนำการพัฒนาเป็นรายผลิตภัณฑ์ เพื่อปรับปรุงจนพร้อมสู่โอกาสในการเจรจาการค้ากับห้างค้าปลีกในอนาคต  

ส่วนนายปิยะวัฒน์ ฐิตะสัทธาวรกุล รองประธานกรรมการบริหาร บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ความร่วมมือกับหอการค้าไทย ภายใต้โครงการ Business Accelerator ในครั้งนี้ได้ใช้โมเดลนำร่องของซีพี ออลล์ ที่ใช้ในช่วงโควิด-19 เพื่อพัฒนาศักยภาพเอสเอ็มอี และเป็นสิทธิพิเศษให้กับสมาชิกของหอการค้าไทย โดยส่งเสริมให้เอสเอ็มอีที่เป็นสมาชิกหอการค้าไทยและเครือข่าย สามารถตรวจสอบผลิตภัณฑ์ผ่านระบบออนไลน์ และมีกระบวนการประเมินผลิตภัณฑ์ รับทราบจุดแข็ง จุดอ่อน เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ พร้อมทั้งเชื่อมโยงความร่วมมือส่งเสริมศักยภาพ และสิทธิประโยชน์ ต่างๆ ของหอการค้าไทย และพันธมิตร ให้กับสมาชิกเอสเอ็มอี โดยพิจารณาจากผลการประเมินที่ได้รับ และผลักดันสู่โอกาสในการเจรจาการค้าในช่องทางห้างค้าปลีกสมัยใหม่