หวังช่วยแก้รถติด!…สร้างทางด่วนชั้นที่2 ไม่ง่าย!ประชาชนค้าน กทพ.คาดเสนอ ครม. ภายในปลายปีนี้

นายสุรเชษฐ์  เหล่าพูลสุข ผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) เปิดเผยถึงความคืบหน้าการดำเนินโครงการทางพิเศษยกระดับชั้นที่ 2 (งามวงศ์วาน-พระราม 9) หรือ Double Deck มูลค่าลงทุนประมาณ 30,000 ล้านบาท ว่า ปัจจุบัน บริษัทที่ปรึกษาได้ศึกษาแนวทางการดำเนินการที่เหมาะสม โดยพบ 3 แนวสายทางเลือกที่เหมาะสมในการแก้ไขปัญหาการจราจรบนทางพิเศษศรีรัช ช่วงงามวงศ์วาน-พญาไท-พระราม 9  ซึ่งประสบปัญหาการจราจรอย่างหนักเข้าขั้นวิกฤตทั้งในและนอกช่วงเวลาเร่งด่วน เนื่องจากต้องรับภาระด้านการจราจรทั้งหมดจากประชาชนที่เดินทางในแนวตะวันออก-ตะวันตก และแนวเหนือ-ใต้ บนโครงข่ายทางพิเศษในพื้นที่กรุงเทพมหานครชั้นในและชั้นกลาง  

ทั้งนี้จากการเปิดรับฟังความคิดเห็นของประชาชนผลการศึกษา พบว่าทางเลือกที่ 3 มีความเหมาะสมมากที่สุด เนื่องจากไม่มีการเวนคืนที่ดินของเอกชน  และไม่มีผลกระทบต่อคลองประปา แต่มีผลกระทบต่อผู้ใช้ทางเนื่องจากรูปแบบโครงการเป็นทางพิเศษยกระดับชั้นที่ 2 ซ้อนทับอยู่บนทางพิเศษศรีรัช สำหรับผลการศึกษา จะเสร็จสิ้นประมาณเดือนสิงหาคมนี้ กทพ. จึงจัดการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2 ภายใต้งานศึกษาความเหมาะสมทางด้านวิศวกรรม เศรษฐกิจ การเงิน และผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการแก้ไขปัญหาการจราจรบนโครงข่ายทางพิเศษ ระยะที่ 1 เพื่อนำไปพิจารณาประกอบการศึกษาและพัฒนาโครงการให้มีความเหมาะสมและครบถ้วนสมบูรณ์คาดว่าจะเสนอขอ อนุมัติหลักการต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีภายในสิ้นปีนี้  

อย่างไรก็ตามหากเป็นไปตามแผน โครงการทางพิเศษยกระดับชั้นที่ 2 (งามวงศ์วาน-พระราม 9) จะก่อสร้างแล้วเสร็จเปิดให้บริการภายในปี 2573 พร้อมยืนยันโครงการดังกล่าวประชาชนไม่ได้รับผลกระทบจากการเวรคืน และผู้ใช้บริการไม่เป็นภาระเพิ่มค่าผ่านทาง

สำหรับโครงการทางพิเศษยกระดับชั้นที่ 2 (งามวงศ์วาน-พระราม 9) โดยมีจุดเริ่มต้นโครงการบริเวณทางแยกต่างระดับงามวงศ์วานไปสิ้นสุดโครงการบริเวณถนนพระราม 9 รวมระยะทาง 17 กิโลเมตรครอบคลุมพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรี และอีก 7 เขตของกรุงเทพมหานคร มีด่านเก็บค่าผ่านทาง จำนวน 2 ตำแหน่ง ที่ด่านเก็บค่าผ่านทางบริเวณประชาชื่น และด่านเก็บค่าผ่านทางบริเวณมักกะสัน มีทางขึ้น-ลง จำนวน 3 ตำแหน่ง ได้แก่ ทางขึ้น-ลงจุดเริ่มต้นโครงการบริเวณทางแยกต่างระดับงามวงศ์วาน ทางขึ้น-ลงบริเวณย่านพหลโยธิน และทางขึ้น-ลงจุดสิ้นสุดโครงการบริเวณโรงพยาบาลพระราม 9 และตำแหน่งที่มีเฉพาะทางลง จำนวน 1 ตำแหน่ง ได้แก่ ทางลงบริเวณทางแยกต่างระดับมักกะสัน