หยุดยาวรับประชุมผู้นำเอเปค!…บขส.จัดรถไม่อั้นขนประชาชนเดินทางทั่วไทย

นายสัญลักข์ ปัญวัฒนลิขิต กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) เปิดเผยว่า ตามที่รัฐบาลกำหนดให้วันที่ 16 – 18 พ.ย. 65 เป็นวันหยุดราชการกรณีพิเศษ เฉพาะในเขตกรุงเทพมหานคร นนทบุรี และจังหวัดสมุทรปราการ เพื่อเตรียมความพร้อมในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค ครั้งที่ 29 ระหว่างวันที่ 16 – 20 พ.ย. 2565 ส่งผลให้มีวันหยุดติดต่อกัน 5 วัน บขส. จึงได้เตรียมความพร้อมรองรับการเดินทางของประชาชนในการอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยให้เพียงพอ เพื่อไม่ให้มีผู้โดยสารตกค้าง โดยในเที่ยวไป (ช่วงวันที่ 15-17 พ.ย.65) 

ทั้งนี้ได้มีการคาดการณ์ว่าจะมีผู้ใช้บริการเฉลี่ยวันละ 33,000 คน โดยใช้รถโดยสาร ทั้งของ รถ บขส., รถร่วม, รถตู้ เฉลี่ยวันละ 3,000 เที่ยว และในเที่ยวกลับ ในช่วงวันที่ 18-21 พ.ย.65 คาดว่าจะมีผู้ใช้บริการเฉลี่ยวันละ 34,000 คน ใช้รถโดยสารประมาณวันละ 3,100 เที่ยว 

อย่างไรก็ดีในช่วงเดือน พ.ย.เป็นช่วงท่องเที่ยวของไทย จึงทำให้มีประชาชนเดินทางเพิ่มมากขึ้น โดยในภาพรวมการเดินทางตั้งแต่วันที่ 1 – 13 พ.ย. 65 พบว่า ปริมาณผู้โดยสารเดินทางกว่า 931,000 คน หรือประมาณวันละ 50,000 – 56,000 คน ส่วนปริมาณเที่ยววิ่ง (ไป-กลับ)  ประมาณ 97,000 เที่ยว หรือประมาณวันละกว่า 5,000 เที่ยว สอบถามข้อมูลการเดินทางเพิ่มเติม โทร Call Center 1490 เรียก บขส. ตลอด 24 ชั่วโมง หรือจองตั๋ว ผ่านช่องทางออนไลน์ อาทิ Application E-Ticket, เว็บไซต์ www.transport.co.th หรือที่ช่องจำหน่ายตั๋ว ณ สถานีเดินรถ บขส. ทั่วประเทศ

นายสัญลักข์ กล่าวเพิ่มเติมว่า บขส. ได้ขอความร่วมมือผู้ประกอบการรถร่วมฯ นำรถโดยสารมาสนับสนุนให้เพียงพอต่อความต้องการของผู้ใช้บริการ และมีหนังสือขออนุญาตต่อนายทะเบียนกรมการขนส่งทางบก นำรถโดยสารไม่ประจำทาง มาจัดเสริมในเส้นทางต่างๆ ประมาณ 120 คัน ส่วนในเที่ยวกลับ ทั้งนี้ได้ขอความร่วมมือจาก องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) และผู้ประกอบการรถแท็กซี่ นำรถโดยสารมารับผู้โดยสาร บริเวณชานชาลาขาเข้า สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ (จตุจักร) 

ในส่วนมาตรการความปลอดภัย ได้เน้นย้ำให้ผู้ประกอบการรถร่วมฯ ที่นำรถโดยสารมาวิ่งจะต้องดำเนินการ ตามมาตรการ/วิธีการปฏิบัติสำหรับการเดินรถโดยสาร เพื่อการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด และให้ตรวจสภาพความพร้อมของรถโดยสาร พนักงานขับรถ ให้พร้อมก่อนออกเดินทางทุกครั้ง จำกัดความเร็วไม่เกิน 80-90 กิโลเมตร/ชั่วโมง รวมทั้งนำมาตรการ 4 พร้อม (สถานีพร้อม, พนักงานพร้อม, รถโดยสารพร้อม และการบริการพร้อม) และบขส.ยืนหนึ่งดานความปลอดภัยมาใช้ เพื่อสร้างความปลอดภัย และสร้างความเชื่อมั่นในการเดินทางให้แก่ผู้โดยสารต่อไป