“หมอไพศาล” เผยตัวเลขความสำเร็จนโยบายกัญชา – กัญชง ประชาชน ได้ใบอนุญาตปลูกกว่า 4.9 พันไร่ แปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์กว่า 900 รายการ

นายแพทย์ไพศาล ดั่นคุ้ม เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)เปิดเผยถึงความสำเร็จของนโยบายการใช้กัญชา กัญชง ทางการแพทย์ ระบุว่า เรามีการรวบรวมตัวเลขที่เกี่ยวข้องตลอดระยะเวลาที่ทำนโยบายนี้มา 3 ปีกว่า โดยได้รับการสนับสนุนจากนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข สำหรับ อย. เราพร้อม พร้อมส่งเสริมให้ กัญชา กัญชง สามารถนำไปใช้เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ ให้ โดยประชาชนสามารถปลูกเพื่อนำใช้ในการดูแลรักษาตนเองและบุคคลในครอบครัวได้อย่างทั่วถึง รวมทั้งอนุญาตให้นำไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์สุขภาพต่างๆ ได้ เพื่อสร้างรายได้ให้ประชาชน ช่วยเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจทั้งในระดับครัวเรือนและระดับประเทศ

ที่ผ่านมา ในส่วนของกัญชา กัญชง เรามอบใบอนุญาตการปลูกไปแล้ว 4,995 ไร่ ออกใบอนุญาตสกัดรวม 55 ฉบับ และออกใบอนุญาตสำหรับผลิตภัณฑ์ ทั้ง ยา สมุนไพร อาหาร เครื่องสำอาง ไปแล้ว 935 รายการ จากนี้ เราจะพัฒนาระบบ เพื่อสนับสนุนให้กัญชา และกัญชง เป็นพืชเศรษฐกิจ และเป็นพืชสมุนไพรในครัวเรือน อย่างเป็นรูปธรรมยิ่งขึ้น ด้วยการพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัล รองรับการจดแจ้งปลูก และการอนุมัต เรื่องต่างๆ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน พร้อมไปกับการสื่อสารทำความเข้าใจ ให้ประชาชน ใช้กัญชา กัญชง อย่างถูกต้อง

“นโยบายกัญชา มีความคืบหน้าไปมาก จากที่ กัญชาเป็นยาเสพติด ประชาชน หมดโอกาสโดยสิ้นเชิงในการนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ ปัจจุบัน เราได้คลายล็อกกฎหมาย ให้ประชาชนสามารถปลูกได้ ขายได้ แปรรูปได้ ตามช่องทางที่กำหนดไว้ และช่องทางนั้น จะเปิดกว้างขึ้นเรื่อยๆ เพื่อให้กัญชา และกัญชง กลายเป็นประโยชน์ แก่ประชาชน ให้มากที่สุด”