“สุวรรณภูมิ”คาดตรุษจีน “ปีขาล” 26 ม.ค.-7 ก.พ.นี้ มีผู้โดยสารเดินทางทะลัก 4.65 แสนคน เที่ยวบินบินกันว่อน 4.9 พันเที่ยวบิน

นายกิตติพงศ์ กิตติขจร ผู้อำนวยการสนามบินสุวรรณภูมิ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) เปิดเผยว่า ในช่วงเทศกาลตรุษจีนระหว่างวันที่ 26 มกราคม – 7 กุมภาพันธ์ 65 (รวม 13 วัน) สนามบินสุวรรณภูมิ คาดการณ์จำนวนผู้โดยสารในภาพรวมที่เดินทางผ่าน สุวรรณภูมิ ในช่วงดังกล่าว รวมทั้งสิ้นประมาณ 465,453 คน หรือเฉลี่ยวันละประมาณ 35,804 คน ทั้งนี้หากเปรียบเทียบกับช่วงเทศกาลตรุษจีนของปีที่แล้ว สุวรรณภูมิจะมีจำนวนผู้โดยสารในภาพรวมที่เดินทางผ่านเข้า – ออก เพิ่มขึ้น โดยแบ่งเป็นผู้โดยสารระหว่างประเทศ (รวมขาเข้า-ขาออก) ประมาณ 115,931 คน ในประเทศ (รวมขาเข้า-ขาออก) ประมาณ 349,522 คน

สำหรับประมาณการเที่ยวบินในช่วงดังกล่าวคาดว่าจะมีเที่ยวบินรวมทั้งสิ้นจำนวน 4,957 เที่ยวบิน หรือเฉลี่ยวันละ 381 เที่ยวบิน หากเปรียบเทียบกับช่วงเทศกาลตรุษจีนของปีที่แล้ว เพิ่มขึ้น  37.12 %โดยแบ่งเป็นเที่ยวบินระหว่างประเทศ (รวมขาเข้า – ออก) จำนวน 2,138 เที่ยวบิน ลดลง  1.88% และ เที่ยวบินในประเทศ (รวมขาเข้า – ออก) จำนวน 2,819 เที่ยวบิน เพิ่มขึ้น 96.31 %

ทั้งนี้โดยมีสายการบินประจำและสายการบินเช่าเหมาลำ (Charter Flight) จำนวน 10 สายการบิน ขอเพิ่มเที่ยวบินพิเศษ (Extra Flight) จำนวนทั้งสิ้น 50 เที่ยวบิน แบ่งออกเป็นเที่ยวบินภายในประเทศ จำนวน 16 เที่ยวบิน และเที่ยวบินระหว่างประเทศ จำนวน 34 เที่ยวบิน ซึ่งสายการบินที่ขอเพิ่มเที่ยวบินพิเศษมากที่สุด 3 อันดับแรก (รวมขาเข้า – ออก) คือสายการบินบางกอกแอร์เวย์ส จำนวน 14 เที่ยวบิน สายการบินเมียนมาร์แอร์เวย์ จำนวน 8 เที่ยวบิน และ สายการบินทีเวย์ จำนวน 8 เที่ยวบิน

นายกิตติพงศ์ กล่าวต่อว่า เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองและต้อนรับเทศกาลตรุษจีน 65 (Chinese New Year 2022) ระหว่างวันที่ 25 มกราคม – 3 กุมภาพันธ์ 65 สนามบินบินยังได้จัดตกแต่งพื้นที่สำหรับถ่ายภาพ ภายใต้คอนเซ็ปต์ “ปีขาล ธาตุน้ำ” จำนวน 2 จุด จุดที่ 1 บริเวณประตู 5 โถงผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 และจุดที่ 2 บริเวณประตู 1 ชั้น 2 ห้องโถงผู้โดยสารขาเข้า การจัดซุ้มเทศกาลตรุษจีนในครั้งนี้เพื่อให้ผู้โดยสารได้ถ่ายภาพเป็นที่ระลึก เป็นการส่งมอบความสุขและร่วมอวยพรผู้โดยสาร ผู้ใช้บริการ เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ของชาวจีน เป็นการสร้างความประทับใจให้แก่ผู้โดยสาร ผู้ใช้บริการ สนามบินสุวรรณภูมิ

นอกจากนั้น สนามบินสุวรรณภูมิยังคงให้ความสำคัญในการปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยด้านสาธารณสุข D – M – H – T – T และ Covid Free Setting ตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดอย่างเคร่งครัด ตลอดจนเน้นย้ำในการดูแลรักษาความสะอาดในทุกพื้นที่ภายในท่าอากาศยานรวมถึงบริเวณพื้นที่จุดสัมผัสร่วมตลอด 24 ชั่วโมง

อย่างไรก็ตามขอให้ผู้โดยสาร ผู้ใช้บริการ เชื่อมั่น มั่นใจในมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด – 19 รวมทั้งขอแนะนำให้ผู้โดยสารเผื่อเวลาในการเดินทางมาถึงสนามบินสุวรรณภูมิล่วงหน้า เพื่อป้องกันการพลาดเที่ยวบิน โดยสำหรับเที่ยวบินระหว่างประเทศควรเผื่อเวลาล่วงหน้าประมาณ 3 ชั่วโมง และเที่ยวบินภายในประเทศควรเผื่อเวลาล่วงหน้าประมาณ 2 ชั่วโมง