“สุริยะ” สั่งกรมโรงงาน เร่งเครื่องจดทะเบียนเครื่องจักร ช่วยเหลือผู้ประกอบการ

  • ปลื้มปี 64 มีมูลค่าการจดจำนองเครื่องจักรกว่า 1.6 แสนล้านบาท
  • คาดปี 65 โตกว่า 2 แสนล้านบาท

นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า ได้สั่งการให้กรมโรงงานอุตสาหกรรม (กรอ.) เร่งดำเนินงานด้านการจดทะเบียนกรรมสิทธิ์เครื่องจักร และนำเครื่องจักรมาเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันกับสถาบันการเงิน เพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการ รวมถึงสนับสนุนเศรษฐกิจฐานรากตามนโยบายของรัฐบาล โดยปีงบประมาณ 2564 มีผู้ประกอบการยื่นจดทะเบียนกรรมสิทธิ์เครื่องจักร นำมาเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันเงินกู้กับสถาบันการเงิน คิดเป็นวงเงินจดจำนองถึง 1.6 แสนล้านบาท

นายวันชัย พนมชัย อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม กล่าวว่า สำหรับปีงบประมาณ 2565 กรอ. ยังคงเดินหน้าช่วยเหลือผู้ประกอบการ อย่างต่อเนื่อง คาดว่าจะมีผู้ประกอบการนำเครื่องจักรเข้ามาจดทะเบียนกรรมสิทธิ์และจดจำนอง 2 แสนล้านบาท เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 (COVID-19) เริ่มคลี่คลาย และมาตรการรองรับต่าง ๆ ทั้งในส่วนของภาครัฐและเอกชนที่ดีขึ้น รวมถึงสถาบันการเงินเริ่มมีการอนุมัติปล่อยสินเชื่อให้กับทางสถานประกอบการมากขึ้น เพื่อให้เศรษฐกิจของประเทศขับเคลื่อนต่อไปได้

นายวันชัย กล่าวต่อว่า กรอ. ยังเดินหน้า “โครงการเร่งรัดการจดทะเบียนเครื่องจักรของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม” ด้วยการส่งเสริมปรับเปลี่ยนเครื่องจักรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ โดยมีการใช้นวัตกรรมที่ทันสมัยในกระบวนการผลิต ลดต้นทุนการผลิต ลดต้นทุนด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม และสนับสนุนให้ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีเข้าถึงแหล่งเงินทุนจากสถาบันการเงิน โดยมีผู้ประกอบการเอสเอ็มอีเข้าร่วม 96 ราย เครื่องจักร 2,455 เครื่อง พร้อมส่งเสริมให้สิทธิประโยชน์ 4 ด้าน ได้แก่ 1. สิทธิพิเศษเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำจากสถาบันการเงิน 2. เงินทุนหมุนเวียน เพื่อนำเงินทุนไปหมุนเวียนในกิจการหรือซื้อเครื่องจักรใหม่ 3.การยกเว้นภาษี 4. สิทธิประโยชน์อื่นๆ อาทิ การยื่นคำขอจดทะเบียนฯ ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ช่วยอำนวยความสะดวกมากขึ้น และการจัดอบรมให้ความรู้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

สำหรับปี 65 กรอ. ได้เตรียมขยายระยะเวลา ประกาศยกเว้นค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนกรรมสิทธิ์เครื่องจักร และยังบริการประเมินราคาเครื่องจักรให้สถานประกอบการโดยไม่เสียค่าธรรมเนียม เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาภาระของผู้ประกอบการในช่วงที่เศรษฐกิจยังชะลอตัว