สุดปัง! “ทุเรียนทองผาภูมิ” สินค้าจีไอน้องใหม่

  • กรมทรัพย์สินทางปัญญาจับตีทะเบียนล่าสุด
  • หวังคุ้มครอง-เพิ่มมูลค่าสินค้าท้องถิ่นไทย
  • มั่นใจสร้างรายได้ไม่ต่ำกว่าปีละ 300 ล้านบาท

นายวุฒิไกร ลีวีระพันธุ์ อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา เปิดเผยว่า กรมเดินหน้าขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์(จีไอ) อย่างต่อเนื่อง ล่าสุด ได้ประกาศขึ้นทะเบียนจีไอ “ทุเรียนทองผาภูมิ” ซึ่งเป็นสินค้าคุณภาพดี และมีอัตลักษณ์ชัดเจนจากจังหวัดกาญจนบุรี เพื่อส่งเสริมให้คนไทยและต่างชาติได้รู้จัก สร้างชื่อเสียง และรายได้สู่ตัวจังหวัด และเกษตรกร คาดว่าจะสร้างรายได้สู่ชุมชนในพื้นที่กว่า 300 ล้านบาทต่อปี

สำหรับทุเรียนทองผาภูมิ เป็นทุเรียนพันธุ์หมอนทองที่ปลูกในพื้นที่แนวเทือกเขาตะนาวศรี มีลำน้ำสำคัญมากมาย มีสภาพอากาศกลางวันร้อนกลางคืนเย็น ทำให้ลักษณะดินบริเวณนั้นเป็นดินศิลาแลง เนื้อดินร่วนปนทราย สามารถระบายน้ำได้ง่าย ทำให้รากทุเรียนสามารถชอนไชหาอาหารได้ดี และได้รับสารอาหารจากดินเต็มที่

“ด้วยแหล่งภูมิศาสตร์นี้ทำให้ทุเรียนทองผาภูมิเติบโตได้ดี มีอัตลักษณ์ชัดเจน ผลทรงรีสวย เปลือกบาง รสชาติหวานมัน เนื้อหนาสีครีมเหลือง ผิวมันวาว กรอบ เส้นใยน้อยและไม่มีกลิ่นฉุน นับว่าเป็นอีกหนึ่งสินค้าที่ได้รับความนิยมจากผู้บริโภค ทั้งคนไทยและต่างชาติ โด่งดังจนเป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายในปัจจุบัน ซึ่งสามารถสร้างชื่อเสียงและรายได้ให้แก่จังหวัดกาญจนบุรีและเกษตรกรในพื้นที่ได้อย่างมั่นคง”

นายวุฒิไกร กล่าวว่า ปัจจุบัน กรมได้ขึ้นทะเบียนสินค้าจีไอไทยแล้ว 189 รายการ ครอบคลุมทุกจังหวัดทั่วประเทศ และจะเดินหน้าผลักดันขึ้นทะเบียนสินค้าจีไออย่างต่อเนื่อง เพื่อยกระดับสินค้าในท้องถิ่น ให้เป็นที่รู้จักทั้งในและต่างประเทศ ช่วยคุ้มครองสินค้า สร้างมูลค่าเพิ่มของสินค้า และสร้างรายได้ให้กับเกษตรกร และผู้ประกอบการอย่างมั่นคงยั่งยืน รวมถึงจะจัดงานส่งเสริมและขยายช่องทางการตลาดทุกรูปแบบ ขณะเดียวกัน จะส่งเสริมการจัดทำระบบควบคุมคุณภาพสินค้า เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้บริโภค