“สุชาติ”สั่งประกันสังคมเร่ง ช่วยทายาทลูกจ้างเสียชีวิตเหตุเพลิงไหม้ Mountain B

  • ลูกจ้างหยุดพักรักษาตัวได้ค่าตอบแทน70%
  • ตั้งแต่วันแรกที่หยุดงานแต่ไม่เกิน 1 ปี

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากเหตุการณ์เพลิงไหม้ผับ Mountain B อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2565 ที่ผ่านมา จนเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิต 15 ราย และได้รับบาดเจ็บ 38 ราย ด้านนายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มีความห่วงใย ลูกจ้าง ผู้ประกันตน ที่ได้รับบาดเจ็บ และเสียชีวิตในเหตุการณ์ดังกล่าว ได้สั่งการให้สำนักงานประกันสังคมให้ความช่วยเหลือ ให้ได้รับสิทธิประโยชน์อย่างครบถ้วนโดยเร็ว
  
นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวว่า ในนามของกระทรวงแรงงานขอแสดงความเสียใจต่อครอบครัวของผู้ที่ได้รับบาดเจ็บและผู้เสียชีวิต สำหรับลูกจ้างที่ได้รับบาดเจ็บนั้น ทางสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน จะจ่ายค่ารักษาพยาบาลเท่าที่จ่ายจริงตามความจำเป็น แต่ไม่เกินอัตราที่กำหนดในกฎกระทรวง

กรณีลูกจ้างหยุดพักรักษาตัวตามคำสั่งแพทย์ จะได้รับค่าทดแทน 70% ของค่าจ้าง ตั้งแต่วันแรกที่หยุดงานแต่ไม่เกิน 1 ปี กรณีสูญเสียอวัยวะ จะได้รับค่าทดแทนเป็นระยะเวลาไม่เกิน 10 ปี ทั้งนี้ ลูกจ้างจะได้รับการประเมินเมื่อสิ้นสุดการรักษา สำหรับลูกจ้างที่เสียชีวิตเนื่องจากการทำงาน ทายาทจะได้รับสิทธิประโยชน์กรณีเสียชีวิต จากกองทุนเงินทดแทน และในวันนี้ (7 ส.ค.65) ได้มอบหมายให้นางสาวบุปผา เรืองสุด รองปลัดกระทรวงแรงงาน ลงพื้นที่มอบเงินช่วยเหลือแก่ทายาทของลูกจ้างที่เสียชีวิต จากเหตุการณ์ดังกล่าว

ด้านนายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กล่าวว่า ผมได้มอบหมายให้ เรืออากาศเอกหญิงศุภพร อยู่วัฒนา ผู้ตรวจราชการกรม สำนักงานประกันสังคม พร้อมด้วย นางนพรัตน์ จันธนะสมบัติ ประกันสังคมจังหวัดนครราชสีมา ลงพื้นที่ร่วมมอบเงินช่วยเหลือให้กับทายาทของ นางสาวสวิตตา จันทา ลูกจ้างผับ Mountain B ตำแหน่งแคชเชียร์ ลูกจ้างเสียชีวิตเนื่องจากการทำงานทายาทจะได้รับเงินทดแทนตามพระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ.2537 และเงินบำเหน็จชราภาพจากกองทุนประกันสังคม ได้แก่ เงินค่าทำศพ 50,000 บาท เงินทดแทนกรณีตาย 846,720 บาท เงินบำเหน็จชราภาพ 10,275 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 906,996 บาท โดยมอบให้แก่ นายเทียมนิธิ จันทร บิดาของผู้เสียชีวิต ณ วัดด่านกรงกราง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา

ทั้งนี้ ขอให้ลูกจ้าง ผู้ประกันตน รวมถึงทายาทของผู้เสียชีวิตมั่นใจในการดำเนินงานของสำนักงานประกันสังคมจะดูแลให้ได้รับสิทธิประโยชน์ครบถ้วน เพราะลูกจ้าง ผู้ประกันตนทุกคน คือครอบครัวประกันสังคม