“สุชาติ”สบช่องขอแจงให้ประชาชนทราบหากถูกฝ่ายค้านซักฟอกปมแรงงานผิดกฎหมาย

นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน และ รองหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ กล่าวถึงกรณีพรรคเพื่อไทยเตรียมยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจในประเด็นปล่อยให้มีแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายลักลอบเข้าประเทศเป็นเหตุให้เกิดการแพร่ระบาดของโควิด-19 รอบใหม่ ว่า ไม่มีอะไรน่าเป็นห่วง ทุกอย่างตอบได้บนพื้นฐานความเป็นจริง และหากฝ่ายค้านยื่นอภิปรายในส่วนของกระรวงแรงงาน ถือเป็นเรื่องดีและสวยงามตามระบอบประชาธิปไตย ตามกลไกของฝ่ายนิติบัญญัติ

“เราจะได้มีโอกาสชี้แจงผ่านเวทีสภาผู้แทนราษฎรให้ประชาชนรับทราบหลักของความเป็นจริงทั้งหมด โดยเฉพาะปัญหาโควิด-19 ที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว แต่รัฐบาลก็สามารถแก้ปัญหาได้อย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะกระทรวงแรงงานที่ลงมือแก้ปัญหาอย่างทันที ซึ่งหากเราไม่ทำถือว่าบกพร่อง มั่นใจว่าคนที่พูดว่ารัฐบาลปล่อยให้มีแรงงานเถื่อนหรือผิดกฎหมายเข้ามา ไม่มีใครรู้จริงเรื่องนี้ โดยเฉพาะคำว่าแรงงานเถื่อนคืออะไร เพราะบางครั้งเขาอาจจะอยู่ในประเทศหลายปีแล้วก็ได้ แต่อาจผิดเอ็มโอยูที่มีกับนายจ้าง ซึ่งอาจเรียกว่า อยู่แบบเถื่อน แต่ไม่ได้ออกนอกประเทศหรือมุดเข้ามา ดังนั้น อย่าเหมารวมว่าแรงงานเถื่อนคือคนที่มุดเข้ามาทั้งหมด อยากให้พูดในหลักความเป็นจริง”

นายสุชาติ กล่าววว่า ในส่วนที่มุดเข้ามา ขอเรียนว่าด่านถาวรที่ปิด รวมถึงเส้นทางธรรมชาติเป็นพัน ๆ กว่ากิโลเมตร มีเจ้าหน้าที่ความมั่นคงดูแลความปลอดภัยหลายหมื่นนาย เชื่อว่าไม่สามารถทำให้เล็ดลอดเข้ามาได้หลายพันคน จึงอยากฝากผู้ที่นำเข้ามาจากต้นทางต้องระลึกถึงความเป็นอยู่ และความปลอดภัยของคนไทยด้วย กระทรวงแรงงาน ตรวจตราผู้ประกอบการอยู่ตลอด ซึ่งส่วนใหญ่รับแรงงานต่างด้าวเข้ามาอย่างถูกต้อง