สำนักโฆษกฯแจ้งบรรณาธิการสื่องดให้นักข่าวเข้าปฎิบัติหน้าที่ในทำเนียบ

  • สำนักโฆษกฯ ขอความร่วมมือบรรณาธิการข่าวทุกสำนัก
  • พิจารณางดให้ “นักข่าว” ปฏิบัติหน้าที่ในทำเนียบรัฐบาล
  • แจงเพื่อความปลอดภัยของผู้สื่อข่าวจาก “โควิด-19”

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นางสาวนัทรียา ทวีวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักโฆษก สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี (สลน.) ได้มีหนังสือแจ้งถึงการทำงานของสื่อมวลชนในทำเนียบรัฐบาล ในขณะที่มีการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในขณะนี้ โดยมีข้อความว่า

เรียน ผู้บริหารและบรรณาธิการสำนักข่าวทุกสำนัก
ด้วยขณะนี้มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 ที่รัฐบาลได้ดำเนินมาตรการต่างๆ ที่เข้มข้นเพื่อสกัดกั้นและหยุดยั้งการแพร่ระบาดที่ส่งผลต่อความปลอดภัยของชีวิตทุกคน

วิธีการหนึ่งที่สำคัญ ที่จะสามารถหยุดยั้ง ชะลอเชื้อได้คือ “อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ” โดยผ่านมาตรการ Work from home และที่สำคัญที่ได้ผลอีกประการหนึ่งคือ Social Distancing หรือการเว้นระยะห่างทางสังคม เช่น นั่งห่างกัน 2 เมตร ไม่ใช้ของร่วมกัน ไม่อยู่ในที่แออัด แต่ทั้งนี้ สภาพที่ทำงานของสื่อในทำเนียบรัฐบาลไม่สามารถตอบสนองมาตรการดังกล่าวได้ สื่อมวลชนต้องอยู่ในภาวะเสี่ยงการติดเชื้อสูงมาก ในการนี้ สำนักโฆษก ได้พยายามอย่างยิ่งที่จะรักษาความปลอดภัยจากเชื้อของสื่อ โดยที่ผ่านมาได้ออกข้อกำหนด ห้ามรุมสัมภาษณ์ กำหนดจุดให้สัมภาษณ์ แต่ในการปฏิบัติจริงยังไม่สามารถยืนยันว่าปลอดภัยได้

ดังนั้น จึงขอความร่วมมือจากบรรณาธิการสำนักข่าวต่างๆ ในการดูแลชีวิต ความปลอดภัยของสื่อในสังกัด ที่จะส่งมาปฏิบัติหน้าที่ที่ทำเนียบรัฐบาล ทั้งนี้ หากกังวลว่า จะไม่ได้ข่าวหรือตกข่าว ขอแจ้งว่า สำนักโฆษกได้มีช่องทางสื่อสารกับสื่อของท่านเพื่อส่งข่าว ข้อมูล จนถึงการส่งภาพนิ่ง ภาพวีดีโอ และการ Live ผ่าน “เพจไทยคู่ฟ้า” และการส่งคลิปผ่าน Google Drive เพื่อความสะดวกรวดเร็วและครบถ้วน

ปัจจุบัน ทำเนียบฯ มีการแถลงหลัก คือ การแถลงของ ศบค. ซึ่งถ่ายทอดสดจากตึกสันติไมตรี ผ่าน NBT ซึ่งไม่อนุญาตช่างภาพเข้าบันทึกภาพและอีกหลายเครือข่าย สื่อสามารถส่งคำถามได้โดยไม่จำเป็นต้องมาที่ทำเนียบและการแถลงหลังการประชุม ครม โดยนายกรัฐมนตรี ซึ่งขณะนี้ยังไม่แน่นอนว่าจะมีการแถลงหรือไม่ หากมี จะกำหนดให้เฉพาะสื่อพูล ของทำเนียบ ส่วนช่างภาพ ไม่อนุญาต แต่สามารถติดตามได้ทาง Live ไทยคู่ฟ้า

สำหรับภารกิจอื่นๆ ของนายกรัฐมนตรีและผู้บริหารอื่น ไม่อนุญาตสื่อทั้งช่างภาพ และสื่อเข้าทำข่าว สำนักโฆษกจะดำเนินการการส่งให้อย่างรวดเร็ว ครบถ้วน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และคำนึงถึงความปลอดภัยจากเชื้อโควิด 19 ของสื่อในสังกัดท่านด้วย จักขอบคุณยิ่ง