สำนักงานสถิติแห่งชาติ เปิดผลสำรวจพบประชาชนคนไทยพึงพอใจโครงการ “บัตรครจน-คนละครึ่ง” มาวินยืนหนึ่ง!

นางสาวไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า “สำนักงานสถิติแห่งชาติ” เผยผลสำรวจความพึงพอใจของประชาชนมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจที่มีประโยชน์มากที่สุด ได้แก่ 

มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจที่มีประโยชน์มากที่สุด

อันดับ 1 โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 97.6%

อันดับ 2 โครงการคนละครึ่ง 96.5%

นอกจากนี้ คณะรัฐมนตรีรับทราบรายงานผลการสำรวจความเดือดร้อนและความต้องการของประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชน พ.ศ.2565 โดยสำนักงานสถิติแห่งชาติได้จัดเก็บข้อมูลจากผู้นำหมู่บ้าน/ชุมชน ระหว่างวันที่ 15 กุมภาพันธ์-15 มีนาคม 2565

สำหรับผลสำรวจด้านมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจที่มีประโยชน์ต่อคนในหมู่บ้านมากที่สุด คือ

1.โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 97.6%

2.โครงการคนละครึ่ง 96.5%

3.โครงการ ม.33 เรารักกัน 74.8%

4.โครงการเราเที่ยวด้วยกัน 38.3%

5.โครงการยิ่งใช้ ยิ่งได้ 31.1%

นอกจากนี้ ในส่วนผลสำรวจแนวทางและมาตรการป้องกันให้ปลอดภัยจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ได้มากที่สุด 5 อันดับแรก คือ

1.ฉีดวัคซีนเข็มแรก 81.4%

2.ปฏิบัติตัวตามมาตรการของสาธารณสุข 80.3%

3.ขอความร่วมมือประชาชนงดเดินทางหากไม่จำเป็น 61.7%

4.ปิดสถานบริการ/ร้านค้าที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคโควิด 40%

5.แจก ATK ให้ทุกครัวเรือน 38%