สารพัดปัญหา กทม.ยืดเวลาส่งแบบประเมิน “ภาษีที่ดิน” เป็นมี.ค.65

วันที่ 5 ธันวาคม 2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร(กทม.) ได้ออกประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่องขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 2562 โดยขยายกำหนดเวลาการจัดทำบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเพื่อประกาศ พร้อมทั้งจัดส่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้ผู้เสียภาษีแต่ละรายทราบ จากภายในเดือนพฤศจิกายน 2564 เป็นภายในเดือนมกราคม 2565 และขยายกำหนดเวลาการประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง อัตราภาษีที่จัดเก็บ และรายละเอียดอื่นที่จำเป็นในการจัดเก็บภาษี จากก่อนวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 เป็นก่อนวันที่ 16 มีนาคม 2565 และขยายกำหนดเวลาการแจ้งการประเมินภาษีโดยส่งแบบประเมินภาษีให้แก่ผู้เสียภาษีจากภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2565 เป็นภายในเดือนมีนาคม 2565

เนื่องจากสำนักงานเขตต่างๆ จำนวน 21 สำนักงานเขต ได้แก่ คลองสาน คลองสามวา คันนายว ดุสิต ทวีวัฒนา ธนบุรี บางกะปิ บางซื่อ บางรัก ปทุมวัน พระโขนง พระนคร ภาษีเจริญ ยานนาวา ราษฎร์บูรณะ วังทองหลาง สวนหลวง สัมพันธวงศ์ หนองแขม และหลักสี่ ขอขยายกำหนดเวลาดำเนินการจัดเก็บภาษีที่ดินฯ ประจำปี 2565 โดยให้เหตุผลทำนองเดียวกันว่า การนำข้อมูลจากระบบจัดการภาษีที่ดินฯมาลงในระบบการจัดเก็บของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น(สถ.) ยังไม่สามารถดำเนินการได้

นอกจากนี้มีบางสำนักงานเขตยังไม่ได้รับการฝึกอบรมการใช้งานระบบโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สำหรับนำเข้าข้อมูลที่ดิน สิ่งปลูกสร้างและสิ่งปลูกสร้างที่เป็นห้องชุด และบางสำนักงานเขตแจ้งว่ามีปัญหาการใช้งานระบบการจัดเก็บภาษีที่ดินฯของกรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ระบบปฎิบัติการวินโดว์ 10 แบบ64 bit ซึ่งเครื่องคอมพิวเตอร์ที่สำนักงานเขตใช้งานอยู่มีสภาพเก่าและชำรุด และระบบไม่รองรับ

โดยข้อมูลที่ต้องนำเข้าระบบการจัดเก็บภาษีที่ดินฯของกรมสิ่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประกอบด้วย ที่ดิน 2,154,501 แปลง สิ่งปลูกสร้าง 2,273,681 หลังและห้องชุด 945,546 ห้อง รวมทั้งหมด 5,373,728 รายการ