สายการบินANAถกแบงก์ระดมทุนให้ได้กว่า5แสนล้านเยน

  • หวังประคองธุรกิจให้ไปต่อหลังได้รับผลกระทบจากโควิด-19 
  • พร้อมขอขยายเวลาชำระหนี้ออกไปอีกระยะหนึ่ง 
  • ส่วนผลประกอบการครึ่งแรกปี63ขาดทุนอ่วม 

ANA Hoiding Inc. (9202.T) ผู้บริหารสายการบิน ANA ของญี่ปุ่น อยู่ระหว่างการหารือกับธนาคารพาณิชย์หลายแห่ง ในการระดมทุนให้ได้มากกว่า 500,000 ล้านเยน หรือประมาณ 4,700 ล้านเหรียญสหรัฐฯ) เพื่อฟื้นธุรกิจ ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโควิด-19 จนทำให้การท่องเที่ยวลดลง 

สายการบินใหญ่ที่สุดของญี่ปุ่น อยู่ระหว่างการหารือกับธนาคารพาณิชย์ของเอกชนหลายแห่ง ทั้ง Mitsubishi UFJ Financial Group Inc (8306.T), Sumitomo Mitsui Financial Group Inc (8316.T) และ Mizuho Financial Group (8411.T) รงมถึงธนาคารเพื่อการพัฒนาของญี่ปุ่น เพื่อให้ขยายระยะเวลาการชำระหนี้เงินกู้ด้อยสิทธิ (subordinated loans) ออกไปอีก เพื่อเตรียมพร้อมรับมือจากการลดลงของผู้โดยสารในระยะยาว 

สำหรับสายการบิน ANA มีสถานการณ์เช่นเดียวกับสายการบินอื่นๆ ทั่วโลก ที่ได้รับผลกระทบจากการท่องเที่ยวที่ลดลง ซึ่งเป็นผลมาจากการระบาดของโควิด-19 ที่ทำให้หลายประเทศทั่วโลกออกมาตรการจำกัดการเดินทางทั้งในประเทศ และต่างประเทศ ซึ่งเมื่อเดือนก.ค.ที่ผ่านมา ANA มีผลดำเนินงานในช่วงครึ่งแรกของปี 2563 ขาดทุนถึง 159,000 ล้านเยน (ประมาณ 1,510 ล้านเหรียญฯ)