“สาธารณสุข” เผย จ.สิงห์บุรี คุมโควิด 19 ได้ดี ผู้ติดเชื้อลดลง ฉีดวัคซีนได้สูง

  • สั่งระดมฉีดวัคซีนให้ครบเพื่อนำร่องเปิดเมืองในกลุ่มจังหวัดขนาดเล็ก
  • ส่วนที่ อ.อินทร์บุรี มี รพ.สต.ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม 5 แห่ง
  • กำชับเฝ้าระวังระดับน้ำต่อเนื่อง พร้อมวางแผนดูแลสุขภาพประชาชน

วันนี้ (8 ตุลาคม 2564) ที่โรงพยาบาลอินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี นายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุขพร้อมด้วยนางรัจริน วงศ์รจิต นายกสมาคมแม่บ้านสาธารณสุข และคณะ ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมและโรคโควิด 19 ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ เยี่ยมจุดบริการปฐมพยาบาล พร้อมมอบถุงยังชีพและยารักษาโรคให้แก่บุคลากรและประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม

นายแพทย์เกียรติภูมิ กล่าวว่า ขณะนี้ จ.สิงห์บุรี ระดับน้ำเริ่มลดลงจากแนวริมตลิ่ง ส่วนใหญ่น้ำที่ท่วมเป็นน้ำฝนไม่ใช่น้ำที่ระบายมาจากเขื่อน หากฝนไม่ตกต่อเนื่องหลายวัน สถานการณ์น่าจะเบาบางลง ขณะนี้มีพื้นที่ได้รับผลกระทบ 5 อำเภอ  5,443 ครัวเรือน ประชาชนรวม 17,780 คน โดยพื้นที่ อ.อินทร์บุรีได้รับผลกระทบมากที่สุด 770 ครัวเรือน รวม7,400 กว่าคน มี รพ.สต.น้ำท่วมต้องปิดบริการ 5 แห่ง ได้แก่ รพ.สต.ทับยา รพ.สต.ชีน้ำร้าย 1 รพ.สต.ชีน้ำร้าย 2 รพ.สต.น้ำตาล และ รพ.สต.ประศุก ได้ย้ายออกไปให้บริการบริเวณใกล้เคียงที่น้ำท่วมไม่ถึงเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน

สำหรับการเตรียมพร้อมรับมือน้ำท่วม มีการติดตามสถานการณ์และระดับน้ำอย่างใกล้ชิด แจ้งสถานบริการเตรียมพร้อมเคลื่อนย้ายอุปกรณ์และดูแลประชาชน สำรองยาและเวชภัณฑ์ไว้อย่างเพียงพอ มีการออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่แจกจ่ายยา ตรวจรักษา ประเมินสุขภาพจิต พบว่า มีความเครียดวิตกกังวลจากน้ำท่วมเร็วทำให้ขนของไม่ทัน นอนไม่หลับ ขาดรายได้ ปัญหาเศรษฐกิจ โดยมีความเครียดระดับมากที่สุด 4 ราย และระดับมาก 25 ราย ติดตามดูแลทุกรายมีการจัดส่งน้ำยาล้างไตถึงบ้านผู้ป่วย สำรองและผลิตไฟฟ้าเพื่อดูแลผู้ป่วยในโรงพยาบาล รวมถึงเตรียมเฝ้าระวังโรคหลังน้ำลด และดูแลสภาพจิตใจในระยะยาว

นายแพทย์เกียรติภูมิ กล่าวต่อว่า สำหรับสถานการณ์โควิด 19 จ.สิงห์บุรี มีผู้ติดเชื้อลดลงต่อเนื่อง วันนี้รายงานเพียง18 ราย การฉีดวัคซีนมีความครอบคลุมสูงทั้งประชาชนทั่วไปและกลุ่ม 608 จึงมอบนโยบายให้ระดมฉีดวัคซีนให้ครบโดยเร็ว เพื่อทำการเปิดเมือง เนื่องจากเป็นจังหวัดเล็ก มีประชากรประมาณ 2.1 แสนราย ฉีดวัคซีนไปแล้ว 9.2 หมื่นรายโดย อ.ท่าช้าง ฉีดวัคซีนได้เกิน 70% จึงมีแผนนำร่องเปิดพื้นที่ก่อน ตามด้วย อ.เมือง ที่ฉีดได้ 66% และให้เลือกพื้นที่ที่ฉีดวัคซีนครอบคลุมมากกว่า 80% ทำ COVID Free Area ส่วนผู้ให้บริการในพื้นที่ต้องฉีดครบ 100% ร่วมกับการตรวจATK และตรวจเชิงรุกเพื่อเฝ้าระวังสถานที่เสี่ยง ซึ่งจะทำให้เปิดเมืองได้อย่างปลอดภัย ลดการเกิดคลัสเตอร์ต่างๆ ตามมา