“สันติ” ชี้งบปี 64 สะดุดไม่กระทบโครงการล่าช้าพร้อมดึงเงินคงคลังมาใช้ชั่วคราวได้

นายสันติ พร้อมพัฒน์ รมช.คลัง ในฐานะประธานกรรมาธิการพิจารณาร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 เปิดเผยว่า แม้ว่าการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 จะล่าช้าขอยืนยันว่าไม่สะดุดต่อการดำเนินงานในโครงการอย่างแน่นอน ทุกอย่างจะยังเดินหน้าได้ตามกรอบเวลาที่วางไว้ แม้การจัดทำจะล่าช้ากว่ากำหนดการปกติประมาณ 1 เดือน แต่ก็ไม่มีปัญหา เพราะยังสามารถใช้กรอบงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 ไปพลางก่อนได้ ขณะเดียวกันเงินคงคลังยังมีความเข้มแข็งที่จะสามารถดึงมาใช้สำรองช่วงนี้ได้

ส่วนข้อเสนอที่ให้มีการแยกบัญชีใช้งบประมาณของกองทัพออกจากบัญชีงบประมาณปกตินั้นในเรื่องนี้ เป็นเรื่องการจัดซื้ออาวุธของกองทัพ โดยเฉพาะประเด็นเรื่องเรือดำน้ำที่ผ่านมากองทัพยอมถอยเลื่อนการจัดซื้อออกไปอีก 1 ปี ทำให้มีเงินกว่า 3,000 ล้านบาท มาใช้ในการแก้ปัญหาเศรษฐกิจช่วงนี้ ดังนั้น จึงไม่จำเป็นต้องแยกบัญชีซื้ออาวุธของทางกองทัพออกจากบัญชีงบประมาณอื่น ๆ

“ต้องขอบคุณกองทัพมากกว่าที่ยอมถอยให้เรา ยอมเลื่อนการจัดซื้อออกไป ทั้ง ๆ ที่มีความจำเป็นที่ต้องซื้อเรือดำน้ำ เพราะประเทศเพื่อนบ้านก็มีเรือดำน้ำทุกประเทศอย่างน้อย 3-6 ลำ การที่กองทัพเรือเสียสละตรงนี้ก็ช่วยได้เยอะแล้ว”

นายสันติ กล่าวต่อว่า ส่วนกรณีสถาบันจัดอันดับเครดิตเตรียมพิจารณาอันดับเครดิตของประเทศในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ใหม่นั้น นายสันติ มองว่า ควรเพิ่มอันดับเครดิตให้กับประเทศไทยมากกว่าที่จะปรับลด เพราะไทยมีการดำเนินนโยบายเศรษฐกิจที่เป็นไปตามนโยบายการเงินการคลังที่เข้มงวดสะท้อนได้จากค่าเงินบาทที่ยังคงแข็งค่า แม้ว่าจะพยายามดูแลให้ค่าบาทอ่อนค่าลงแล้วก็ตาม แต่ไทยมีเครดิตที่ดี ทำให้ต่างชาติมีความเชื่อมั่น