สสว.-ธพว.ผนึกกำลังเต็มพิกัดอุ้มเอสเอ็มอีรายย่อยฝ่าโควิด-19

  • เปิดตัวโครงการปล่อยกู้กลุ่มรายย่อย
  • วงเงิน5แสนบาทต่อรายให้กิจการไปต่อ
  • เตือนอย่าเชื่อแก๊งมิจฉาชีพพาขอสินเชื่อ

นายวีระพงศ์ มาลัย ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว.) เปิดเผยว่า สสว.ได้ร่วมกับธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.)ดำเนินโครงการสนับสนุน เอสเอ็มอี รายย่อยเมื่อเดือนมิ.ย.ที่ผ่านมา ล่าสุดมีเอสเอ็มอี ยื่นสมัครสินเชื่อจำนวนมาก ซึ่งบางส่วนอยู่ในสถานะการพิจารณาคำขอ และอยู่ในกระบวนการอนุมัติสิน 5,000 รายโครงการดังกล่าว  เป็นโครงการเพื่อกลุ่มเอสเอ็มอีขนาดเล็ก ที่ต้องการมีแหล่งเงินทุนเพื่อการฟื้นฟูและขยายธุรกิจ ลดปัญหาการเข้าไม่ถึงสินเชื่อ และเป็นการช่วยสร้างความมั่นใจ ในการดำเนินธุรกิจโดยเฉพาะ ในการนำไปพัฒนาสินค้าและผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ เพื่อลดปัญหาการปิดกิจการและการจ้างงาน รวมท้ังเป็นเงินทุนเสริมสภาพคล่อง

“รายละเอียดของวงเงินสินเชื่อ แบ่งเป็นบุคคลธรรมดาวงเงินกู้ไม่เกิน 500,000 บาท และนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดาที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มวงเงินกู้ไม่เกิน 3,000,000 บาท ดอกเบี้ย1 %ต่อปี ผ่อนชำระสูงสุดได้ถึง 7 ปี ปลอดชำระคืนเงินต้นสูงสุดไม่เกิน 1 ปี ผู้ที่ต้องการ ขอสินเชื่อต้องไม่เคยได้รับความช่วยเหลือจากสินเชื่อกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอี , โครงการเงินทุนพลิกฟื้นเอสเอ็มอี ,โครงการฟื้นฟูเอสเอ็มอี  และยังต้องไม่เป็นหนี้ท่ีไม่ก่อให้เกิดรายได้( เอ็นพีแอล) ”

นายวีระพงศ์ กล่าวว่า โควิด-19ที่ยังระบาดในขณะนี้ ยังมีสิ่งที่ผู้ประกอบการต้องเฝ้าระวังเพิ่มเติม คือมิจฉาชีพที่อาจแฝงมาในนามของผู้ให้และผู้อนุมัติสินเชื่อ โดยเฉพาะเว็บไซต์ปลอมที่อาศัยประโยชน์จากข้อความที่ดึงดูดความสนใจให้คลิก เข้าไปชมเกี่ยวกับข้อมูลด้านการเงิน ที่บิดเบือนจากความเป็นจริง สร้างความเข้าใจผิดให้แก่ที่สนใจขอสินเชื่อ พร้อมด้วยการอ้างตัวเป็นตัวแทนในการพาเข้าถึงสินเชื่อ โดยมีเงื่อนไขในการเสียค่าธรรมเนียมและค่าดำเนินการ ขอย้ำว่าโครงการของสสว. ไม่มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินการใด ๆ ทั้งสิ้น