สรรพากรร่วมกับ 20 ธนาคาร ให้จ่ายภาษีผ่านออนไลน์ ฟรี!ค่าธรรมเนียมถึงสิ้นปี63

  • หนุนผู้ประกอบการทำธุรกรรมผ่านอิเล็กทรอนิกส์
  • ส่งเสริมคนไทยทำธุรกรรมภาษีที่บ้าน

นางสมหมาย ศิริอุดมเศรษฐ ที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์การจัดเก็บภาษี (กลุ่มธุรกิจพลังงาน) ในฐานะโฆษกกรมสรรพากร เปิดเผยว่า เพื่อเป็นการช่วยเหลือผู้ประกอบการในการลดค่าใช้จ่าย และสนับสนุนให้ผู้ประกอบการยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ กรมสรรพากรได้ร่วมมือกับ    20 ธนาคารชั้นนำ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ  กรุงไทย กรุงศรีอยุธยา สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด  เป็นต้น ยกเว้นการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการโอนเงินเมื่อชำระภาษีอากรทุกประเภทผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารที่เข้าร่วมโครงการ1 เริ่มตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2563

 “การยกเว้นการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการโอนเงินภาษี  ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารในครั้งนี้ เพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบการทำธุรกรรมทางการเงินผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์มากขึ้น โดยไม่ต้องเดินทาง และเป็นการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) ช่วยลดความเสี่ยง ในการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19  ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของความตั้งใจที่จะยกระดับ การให้บริการของกรมสรรพากร ในการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการและคนไทยทำธุรกรรมภาษีที่บ้าน หรือ TAX from Home”