สรรพสามิต เล็งทบทวนแนวทางจัดตั้งกองทุนแบตเตอรี่ใหม่ หนุนผลิตรถยนต์ไฟฟ้าในประเทศ

  • เร่งทำให้โครงสร้างภาษีรถยนต์ฟ้าให้แล้วเสร็จก่อนปี 2568
  • เชื่อมั่น! นักลงทุนสนใจลงทุนสร้างโรงงานผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ไฟฟ้า

นายลวรณ แสงสนิท อธิบดีกรมสรรพสามิต เปิดเผยว่า กรมมีแนวทางที่จะทบทวนแนวทางการจัดตั้งกองทุนแบตเตอรี่ใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับเทคโนโลยีแบตเตอรี่ในปัจจุบันที่พัฒนาก้าวหน้าไปมาก เพื่อให้สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ เนื่องจากแนวคิดในการจัดตั้งกองทุนเกิดขึ้นตั้งแต่ 2 ปีที่แล้ว แต่ขณะนี้เทคโนโลยีการผลิตปรับเปลี่ยนไปมาก กรมจึงจะดูให้รอบครอบในการจัดตั้งกองทุนขึ้นมาใหม่อีกครั้ง 

อย่างไรก็ตามในสัปดาห์ที่ผ่านมา กรมได้มีการหารือกับผู้ผลิตพลังงานไฟฟ้าชั้นนำของประเทศ จึงพบว่าการผลิตแบตเตอรี่มีความก้าวหน้าไปจากเดิมมาก โดยซากของแบตเตอรี่ไม่จำเป็นต้องนำไปทิ้งหรือกำจัดแล้ว เพราะสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ เพียงปรับเปลี่ยนชิ้นส่วนอุปกรณ์ในตัวแบตเตอรี่บางชนิด เช่น จากแบตเตอรี่ใช้รถยนต์ หากครบอายุแล้ว สามารถนำมาประยุกต์ใช้แบตเตอรี่ในบ้านได้ หรือเปลี่ยนแค่แผงเซลไฟฟ้าบางชิ้น ก็สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้  

ทั้งนี้ แนวทางในการจัดตั้งกองทุนแบตเตอรี่จะต้องสอดคล้องกับแนวทางส่งเสริมการลงทุนการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าในประเทศ ซึ่งขณะนี้กรมอยู่ระหว่างการพิจารณาการปรับโครงสร้างภาษีรถยนต์ไฟฟ้าใหม่ ตามนโยบายของนายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เพื่อดึงดูดนักลงทุนต่างชาติให้เข้ามาใช้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าในภูมิภาค หากผู้ประกอบการใช้เทคโนโลยีที่ปล่อยมลพิษน้อย ก็จะได้รับการเสียอัตราภาษีที่ต่ำไปด้วย

“โครงสร้างภาษีรถยนต์ไฟฟ้าทั้งระบบ กรมจะต้องเร่งทำให้แล้วเสร็จโดยเร็ว เนื่องจากอัตราโครงสร้างภาษีอีโคคาร์ จะหมดสิทธิประโยชน์ในปี 2568 ดังนั้นจะต้องเร่งทำให้ชัดเจนโดยเร็ว เพื่อให้ภาคเอกชนสามารถวางแผนล่วงหน้าในการย้ายเข้ามาลงทุนในไทยได้ เพราะการลงทุนจะต้องมีการวางแผนการลงทุนระยะยาว”

อย่างไรก็ตาม เชื่อว่าประเทศไทยยังเป็นที่น่าสนใจของนักลงทุนต่างชาติในการเข้ามาลงทุนตั้งโรงงานผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ไฟฟ้า  และเมื่อเปรียบเทียบโครงสร้างภาษีในการส่งเสริมการลงทุนยังสามารถแข่งขันได้ รวมทั้งยังมีตลาดภายในประเทศ ก็ยังมีผู้ใช้ขนาดใหญ่อยู่มากเมื่อเทียบกับบางประเทศในอาเซียนที่ยังมีผู้ใช้รถยนต์ไฟฟ้าไม่มากนัก แต่คู่แข่งบางประเทศยังมีจุดแข็งในเรื่องแร่ธาตุที่หายาก สำหรับใช้ผลิตชิ้นส่วนอุปกรณ์รถยนต์ไฟฟ้าบางชนิด