“สรรพสามิต”คาดมี.ค.65 เริ่มซื้อรถอีวี ได้รับส่วนลดสูงสุด 1.5 แสนบาท

  • เชื่อค่ายรถยนต์ จะทยอยจัดโปรโมชั่นส่งเสริมการขาย
  • ปีแรกใช้เงินอุดหนุน 3,000 ล้านบาท
  • จูงใจให้ตั้งโรงงานในประเทศไทย

นายลวรณ แสงสนิท อธิบดีกรมสรรพสามิต เปิดเผยว่า ตามที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้อนุมัติมาตรการส่งเสริมการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าหรือรถยนต์อีวีนั้น กรมสรรพสามิตจะออกประกาศภาษีที่เกี่ยวข้อง เพื่อดำเนินการต่อไป คาดว่าจะมีการลงนามสัญญาความร่วมมือกับค่ายรถยนต์ที่เข้าร่วมโครงการได้ในช่วงเดือนมี.ค.65 และค่ายรถยนต์จะทยอยจัดโปรโมชั่นส่งเสริมการขายออกมาได้เลย 

ทั้งนี้ในปีแรกจะใช้งบประมาณ 3,000 ล้านบาท เพื่ออุดหนุน และหากมีความต้องการมากกว่านั้น จะมีการพิจารณาขอขยายกรอบงบประมาณอีกครั้ง ส่วนวงเงินที่เหลืออีก 40,000 ล้านบาท ครม.ได้มอบหมายให้กระทรวงการคลัง และสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เป็นผู้จัดหาแหล่งงบประมาณ  ทั้งนี้ ตั้งเป้าหมายว่าในปี 2573 ต้องมีการผลิตรถยนต์อีวี 30% ของกำลังการผลิตรถน้ำมัน

นายลวรณ กล่าวว่า มาตรการส่งเสริมการใช้รถอีวีในครั้งนี้ แตกต่างจากรถยนต์คันแรก โดยเป็นการให้เงินส่วนลดตั้งแต่ 70,000-150,000 บาท ให้ค่ายรถยนต์ที่ทำสัญญาเข้าร่วมโครงการกับกรมสรรพสามิต ไปจัดทำโปรโมชั่นส่งเสริมการขายเอง เช่น รถที่นำเข้าจากจีน ราคา 1 ล้านบาท หากทำสัญญาการเข้าร่วมโรงการร่วมกับกรมแล้ว จะได้ส่วนลด 150,000 บาท  ราคารถจะเหลือ 850,000 บาท โดยบริษัทจะต้องสำแดงหลักฐานการซื้อขาย แล้วหากตรวจสอบแล้วว่าปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดแล้ว กรมฯจะคืนเงินให้เป็นรายไตรมาสต่อไป 

“ใน 1-2 ปีแรก เป็นการทดลองตลาด ผู้จำหน่ายรถยนต์ จะรู้ว่ารถยนต์รุ่นไหนเป็นรุ่นที่ได้รับความนิยม เหมาะที่จะนำมาผลิตในประเทศไทย แต่ในปีที่ 3-4 จะต้องผลิตรถยนต์อีวีในประเทศ ชดใช้คืนตามจำนวนที่นำเข้ามา หากไม่สามารถทำได้ตามสัญญาก็จะมีบทลงโทษ ซึ่งจะมีค่าปรับด้วย เบื้องต้นได้หารือกับค่ายรถยนต์ทุกราย ต่างให้ความสนใจเข้ามาร่วมโครงการ”