“สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒนฯ” ทรงพระราชทานโควิดวัคซีน “ซิโนฟาร์ม” แด่ชุมชนวังหลัง

วันนี้ (16 ก.ค.64) สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี องค์ประธานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โปรดเกล้าฯ พระราชทานวัคซีนป้องกันโควิด-19 “ซิโนฟาร์ม” เพื่อกระจายฉีดสำหรับพสกนิกรชุมชนวังหลัง จำนวน 3,000 คน โดยประกอบด้วย ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส เพื่อให้ประชาชนได้รับวัคซีนสร้างภูมิคุ้มกันได้เร็วที่สุด ซึ่งจะสามารถป้องกัน และลดการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

ทั้งนี้โรงพยาบาลศิริราช ได้มีการดำเนินงานร่วมกับผู้นำชุมชนวังหลัง และสำนักงานเขตบางกอกน้อย รวบรวมรายชื่อและนัดหมายเข้ารับการฉีดวัคซีนโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ที่โรงพยาบาลศิริราช (ลานอเนกประสงค์ คณะพยาบาลศาสตร์)