สภาฯโหวตคว่ำ!ไม่รับร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับประชาชน 473 ต่อ 206 เสียง

เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 17 พฤศจิกายน 2564 ที่รัฐสภา ในการประชุมรัฐสภาร่วมกัน ที่มี นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา และประธานสภาผู้แทนราษฎร เป็นประธานการประชุม เพื่อลงมติวาระที่หนึ่งขั้นรับหลักการร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่..) พ.ศ. …. ที่ นายพริษฐ์ วัชรสินธุ แกนนำกลุ่มรีโซลูชั่น กับประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง จำนวน 135,247 คน เป็นผู้เสนอ

โดยการลงมติดังกล่าวใช้การขานชื่อเพื่อให้สมาชิกรัฐสภาแต่ละคนประกาศการลงมติทีละคน ทั้งนี้ ในการลงมติดังกล่าวใช้เวลารวมกว่า 2 ชั่วโมง จากนั้น นายชวน ประกาศผลการลงมติหลังจากที่ตรวจสอบผลการลงคะแนนแล้วว่า มติของรัฐสภาไม่รับหลักการของร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับดังกล่าว เนื่องจากได้คะแนนเสียงไม่ถึงกึ่งหนึ่งของสมาชิกสองสภาฯ โดยมีมติรับหลักการ 206 เสียง ต่อ 473 เสียง


ทั้งนี้ ในเสียงรับหลักการ มี ส.ส.ลงคะแนน 203 เสียง ส.ว.ลงคะแนน 3 เสียง ส่วนมติไม่รับหลักการ มี ส.ส.ลงคะแนน 249 เสียง ส.ว.ลงคะแนน 224 เสียง ทั้งนี้ มีผู้งดออกเสียง 6 เสียง แบ่งเป็น ส.ส. 3 เสียง และ ส.ว. 3 เสียง

“ร่างรัฐธรรมนูญฉบับประชาชน ไม่ถูกรับหลักการ เพราะคะแนนรับหลักการน้อยกว่ากึ่งหนึ่งที่ต้องใช้ 362 เสียง คะแนนที่ได้ไม่ถึง ไม่ต้องนับคะแนนฝั่งของวุฒิสภา” นายชวน ชี้แจง จากนั้นได้ปิดประชุม เมื่อเวลา 12.12 น.

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับการออกเสียงของ ส.ว.พบว่าส่วนใหญ่ไม่รับหลักการ แต่มี ส.ว.ที่ออกเสียงรับหลักการ 3 คน คือ นายเนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ , นายพิศาล มาณวัฒน์ , นายมณเฑียร บุญตัน และมีผู้ที่งดออกเสียง 3 คน ได้แก่ นายเจน นำชัยศิริ , นายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา ในฐานะรองประธานรัฐสภา , นายอำพล จินดาวัฒนะ