สภาพัฒน์แถลงจีดีพีไตรมาส 2/2562 ขยายตัว 2.3% ปรับจีดีพีตลอดปีนี้เหลือโต 3%

นายทศพร ศิริสัมพันธ์ เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ(สภาพัฒน์)เปิดเผยถึงผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (จีดีพี) ไตรมาส 2/2562ขยายตัว2.3%จากไตรมาสแรกขยายตัว2.8%รวมครึ่งปีขยายตัว2.6%โดยการขนายตัวในไตรมาสสองเป็นการขยายตัวต่ำสุดแล้วดังนั้นจึงปรับประมาณการตลอดทั้งปีใหม่จากเดิม 3.3-3.8% เหลือ 2.7-3.2%มีค่ากลางที่ 3%