สภาผู้แทนราษฎรส่งญัตติซักฟอกให้รัฐบาลแล้ว!

นพ.สุกิจ อัถโถปกรณ์ ที่ปรึกษาประธานสภาผู้แทนราษฎร แถลงข่าวสรุปญัตติอภิปรายไม่ไว้วางใจของฝ่ายค้านว่า ฝ่ายค้านได้ยื่นต่อนายชวน หลีกภัย ประธานสภาฯ เมื่อวันที่ 15 มิถุนายนที่ผ่านมา โดยมี ส.ส.ร่วมลงชื่อ 186 คน ซึ่งถือว่าเป็นจำนวนที่ถูกต้องตามรัฐธรรมนูญ แต่เมื่อนายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน และนายเรืองไกร ลีกิจวัฒนะร้องขอให้ตรวจสอบรายชื่อสมาชิกที่ลงชื่อ เมื่อประธานสภาฯ รับหนังสือร้องเรียนจากทั้งสองคน ได้สั่งการไปยังสำนักประชุมที่ทำหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของญัตติดังกล่าว 

“เบื้องต้นพบว่าถูกต้องทุกประการ ไม่มีลายเซ็นผิดเพี้ยน แต่เมื่อมีการร้องเรียน ประธานสภาฯ จึงขอให้นำข้อร้องเรียนมาพิจารณาด้วย ทางสำนักประชุมจึงส่งหนังสือสอบถามไปยังตัวแทนพรรคร่วมฝ่ายค้านทุกพรรคถึงความถูกต้องของรายชื่อว่า มีสมาชิกคนใดไม่เต็มใจลงชื่อหรือไม่ ซึ่งทุกพรรคร่วมฝ่ายค้านตอบกลับมาว่ารายชื่อตามญัตติที่ส่งไปครั้งแรกนั้นถูกต้องทุกประการ ประธานสภาฯ จึงอนุมัติให้บรรจุเข้าสู่ระเบียบวาระ

และวันนี้ (24 มิ.ย.) เลขาธิการสภาฯ ได้มีหนังสือไปถึงคณะรัฐมนตรี (ครม.) แล้ว ซึ่งหลังจากนี้ต้องรอคำตอบจาก ครม.ถึงกำหนดวันที่พร้อมมาตอบญัตติอภิปรายไม่ไว้วางใจ ส่วน ครม.จะต้องตอบกลับมาภายในกี่วันนั้น กฎหมายไม่ได้กำหนดไว้ แต่เนื่องจากเป็นญัตติด่วน ครม.จะรีบตอบกลับมา” นพ.สุกิจ กล่าว