สปน.เผยช่วงโควิดระบาด ยอดประชาชนร้องทุกข์กว่า 3.5 แสนเรื่อง นำโด่งเรื่องมาตรการเยียวยา

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (สปน.) ได้เปิดเผยข้อมูลระหว่างวันที่ 5 มี.. -26 .. 2563 ว่า มีประชาชนแจ้งเหตุขอความช่วยเหลือ และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด -19 ผ่านศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล  จำนวน  353,451 เรื่อง โดยในจำนวนนี้ สปน.ได้ดำเนินการจนได้ข้อยุติแล้ว350,693 เรื่อง และอยู่ระหว่างรอผลการพิจารณา 2,758 

ทั้งนี้เรื่องที่ประชาชนขอความช่วยเหลือ ร้องทุกข์มา ส่วนใหญ่เป็นเรื่องเกี่ยวกับการกำหนดมาตรการดูแลเยียวยา  การแจ้งเหตุเกี่ยวกับการเดินทางกลับเข้าประเทศจากประเทศกลุ่มเสี่ยง และแจ้งเหตุการไม่ปฎิบัติตามประกาศ เรื่องสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว