สบายใจได้! หากบริษัทประกันเจ๊ง กองทุนประกันพร้อมจ่าย เยียวยาประกันโควิดให้ 1 ล้านบาท

วันที่ 22 ก.ย.2564 นางวราภรณ์ วงศ์พินิจวโรดม ผู้จัดการกองทุนประกันวินาศภัย เปิดเผยว่า จากปัญหาการจ่ายรับประกันภัยโควิด และการจ่ายเคลมที่เกิดขึ้นในขณะนี้ กองทุนประกันวินาศภัยขอแจ้งว่าขอให้ผู้เอาประกันภัยเชื่อมั่นในธุรกิจประกันภัยได้ หากมีบริษัทประกันวินาศภัยต้องถูกเพิกถอนใบอนุญาต กองทุนประกันวินาศภัยสามารถคุ้มครองเยียวยาผู้เอาประกันภัยได้ตามที่กฎหมายกำหนด โดยกองทุนฯ มีหน้าที่คุ้มครองประชาชนผู้เอาประกันภัย ซึ่งตามกฎหมายปัจจุบันกำหนดให้จ่ายได้รายละไม่เกิน 1 ล้านบาท

“กองทุนฯ สามารถบริหารจัดการเงินกองทุนฯ ให้เพียงพอกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นได้แน่นอน เนื่องจากกองทุนฯ ถูกตั้งขึ้นมาเพื่อเยียวยาความเสียหายจากการเอาประกันวินาศภัยของประชาชนโดยตรงอยู่แล้ว และเราสามารถจัดหาและบริหารเงินกองทุนฯ ให้เพียงพอเพื่อเยียวยาประชาชนได้”

ทั้งนี้ กองทุนฯ จะเร่งเผยแพร่ให้ความรู้เกี่ยวกับกองทุนประกันวินาศภัยและการประกันวินาศภัย เพื่อส่งเสริมความเชื่อมั่นของประชาชนต่อธุรกิจประกันวินาศภัย รวมถึงบริหารเงินกองทุนให้มีความพร้อมในการจ่ายเงินให้แก่เจ้าหนี้ผู้เอาประกันภัย เพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ ตลอดจนมีความพร้อมในการชำระบัญชี เมื่อได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ชำระบัญชีของบริษัทประกันวินาศภัยที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาต

นายสุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย หรือ คปภ. กล่าวว่า สถิติการรับประกันภัยโควิด-19 ตั้งแต่ปี 63 ถึงเดือน ส.ค. 64 พบว่า มียอดกรมธรรม์สะสมสูงถึง 39.86 ล้านฉบับ เบี้ยประกันภัยสะสม 11,250 ล้านบาท และมียอดการจ่ายค่าสินไหมทดแทนสะสมถึง 9,428.63 ล้านบาท โดยการจ่ายค่าสินไหมทดแทนตามกรมธรรม์ประกันภัยโควิด ตั้งแต่ต้นปี 63 ถึงเดือน ก.พ. 64 อยู่ในอัตราคงที่ แต่เดือน เม.ย. – ส.ค. 64 มีอัตราเพิ่มสูงขึ้นอย่างมาก โดยเฉพาะเดือน ส.ค. 64 ที่มีการแพร่ระบาดอย่างรวดเร็ว แม้จะได้รับการฉีดวัคซีนแล้ว

ทั้งนี้ คาดว่าจะมีการเยียวยาเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง แต่ยังไม่ส่งผลกระทบต่อความเสี่ยงในเชิงระบบของธุรกิจประกันภัย แม้การจ่ายค่าสินไหมทดแทนจะมีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้น และมีผลกระทบต่อบางบริษัทก็ตาม โดยล่าสุดเบี้ยประกันภัยภาพรวมของอุตสาหกรรมประกันภัยตั้งแต่ มี.ค. 63 – มิ.ย. 64 มีเบี้ยประกันวินาศภัยทั้งระบบกว่า 340,230 ล้านบาท และเบี้ยประกันชีวิตกว่า 794,500 ล้านบาท มีเบี้ยประกันภัยรับรวมทั้งอุตสาหกรรมกว่า 1.1 ล้านล้านบาท