สนามบินเชียงใหม่สุดฮอต!สายการบินขึ้น-ลงกันว่อน

.บวท. สรุปปริมาณเที่ยวบินที่ให้บริการเดือนต.ค. 63 เพิ่มขึ้น 3.9 % 

.สนามบินเชียงใหม่ยังครองแชมป์สนามบินภูมิภาคที่มีเที่ยวบินมากที่สุด 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากการที่รัฐบาลได้เปิดให้สายการบินต่างชาติ 10 สายการบิน เริ่มทยอยเปิดให้บริการเที่ยวบินเข้ามายังประเทศไทยแล้ว ในรูปแบบการให้บริการแบบ เที่ยวบินกึ่งพาณิชย์  โดยผ่านแนวทางบริหารจัดการพื้นที่กักกันโรคแห่งรัฐ ในรูปแบบ Alternative State Quarantine เพื่อการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคระบาด เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 14 วัน ส่งผลให้ตัวเลขปริมาณเที่ยวบินระหว่างประเทศเพิ่มขึ้น พบว่าในเดือนตุลาคม 63 ที่ผ่านมา บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด(บวท.) ซึ่งเป็นผู้ให้บริการควบคุมจราจรทางอากาศ รวมทั้งสิ้น 32,549 เที่ยวบิน 

โดยแบ่งเป็น เที่ยวบินระหว่างประเทศ 4,541 เที่ยวบิน ,เที่ยวบินภายในประเทศ 19,862 เที่ยวบิน,เที่ยวบินผ่านน่านฟ้า 2,487 เที่ยวบิน และเที่ยวบินสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจทางทหารและราชการ 5,659 เที่ยวบิน ทั้งนี้เมื่อมีการเปรียบเทียบกับเดือนกันยายน 63 พบว่ามีปริมาณเที่ยวบินเพิ่มขึ้น 1,226 เที่ยวบิน หรือเพิ่มขึ้น 3.9%

อย่างไรก็ตาม การเดินทางส่วนใหญ่ยังคงเป็นการเดินทางภายในประเทศ โดยสนามบินภูมิภาคที่มีปริมาณเที่ยวบินสูงสุด ได้แก่ สนามบินเชียงใหม่ สนามบินภูเก็ต สนามบินหาดใหญ่ สนามบินนครศรีธรรมราช และสนามบินอุดรธานี ตามลำดับ ในขณะที่สายการบินที่ทำการบินสูงสุดยังคงเป็นสายการบินไทยแอร์เอเชีย ตามมาด้วยนกแอร์ และไทยเวียตเจ็ท