สนามบินดอนเมือง พร้อมเปิดใช้อาคาร Service Hall รองรับผู้โดยสารแบบกรุ๊ปทัวร์ หลังนักท่องเที่ยวจีนทะลักเข้าไทย

  • ปรับปรุงอาคาร เพิ่มความแข็งแรง โดยมีคณะบุคคล Third Party เข้ามาร่วมตรวจสอบ
  • เผยอาคารรองดังกล่าว รองรับปริมาณนักท่องเที่ยวได้ 2,500-3,000 คน
  • ชี้ปัจจุบันมีสายการบินประจำที่ให้บริการเส้นทางบินจากจีน จำนวน 6 สายการบิน

นายการันต์ ธนกุลจีรพัฒน์ ผู้อำนวยการท่าอากาศยานดอนเมือง บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวในรูปแบบกลุ่ม (Group Tour) ในวันพรุ่งนี้ (7 ก.พ.66) ทอท. แถลงข่าวการเปิดใช้งานอาคาร Service Hall หรืออาคารรองรับผู้โดยสารแบบกรุ๊ปทัวร์ที่เดินทางจากจีน ที่ท่าอากาศยานดอนเมือง ก่อนเปิดรับนักท่องเที่ยวเป็นวันแรกในวันที่ 8 ก.พ.66 นี้ หลังดำเนินการซ่อมแซมผนังของอาคารที่พังถล่มเมื่อวันที่ 18 เม.ย. 2565  

ล่าสุดได้ปรับปรุงอาคาร เพิ่มความแข็งแรง โดยมีคณะบุคคล Third Party เข้ามาร่วมตรวจสอบ และทดสอบพื้น คานรอยเชื่อมต่างๆ ผ่านการรับรองจากสภาวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย และสถาปนิกไทย เพื่อรองรับปริมาณผู้โดยสารที่เพิ่มมากขึ้น โดยอาคารรองดังกล่าวรองรับปริมาณนักท่องเที่ยวได้ 2,500 ถึง 3,000 คน 

อย่างไรก็ตามปัจจุบัน มีสายการบินประจำที่ให้บริการเส้นทางบินจากจีน จำนวน 6 สายการบิน ประกอบด้วยวายการบินนกแอร์ ไทยแอร์เอเชีย ไทยไลออนแอร์ จุนเหยา สปริงแอร์ และสายการบินล่าสุด คือ ไนน์แอร์ หรือมีเที่ยวบินเฉลี่ย 450 เที่ยวต่อวัน แบ่งเป็นเที่ยวบินระหว่างประเทศ 130 เที่ยวบิน และภายในประเทศ 320 เที่ยวผู้โดยสารเฉลี่ย70,000 คนต่อวัน แบ่งเป็น ผู้โดยสารระหว่างประเทศ 17,800 คนต่อวัน และผู้โดยสารภายในประเทศ 50,300 คนต่อวัน และมีเส้นทางบินต่างประเทศผ่านท่าอากาศยานดอนเมือง ทั้งสิ้น 43 เส้นทาง คาดว่าภายในปี 2567 จะมีเที่ยวบินและนักท่องเที่ยวกลับมาให้บริการเหมือนภาวะปกติก่อนเกิดการแพร่ระบาดโควิด-19