สนพ.ขึ้นแท่นโหรทำนายการใช้พลังงานปี64 เพิ่มขึ้นจิ๊บๆ

  • ภาพรวมทุกประเภทเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 0.2 % – 1.9%
  • ยกเว้นน้ำมันที่จะลดลง 1.9 % – 2.9%
  • ยอดใช้เจ็ทดิ่งเหว51%สังเวยโควิด-19

นายวัฒนพงษ์ คุโรวาท ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน(สนพ.)กล่าวว่า สนพ.ได้พยากรณ์แนวโน้มการใช้พลังงานทุกประเภท ของประเทศไทยปีนี้ ภายใต้โควิด-19 ว่าจะเพิ่มขึ้นเล็กน้อยเฉลี่ย 0.2 % – 1.9%เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมาโดยเป็นการเพิ่มขึ้นของพลังงานเกือบทุกประเภท ยกเว้นการใช้น้ำมันที่ลดลง 1.9 % – 2.9% การใช้ก๊าซธรรมชาติจะมีการใช้เพิ่มขึ้น 0.1% – 4.1 % การใช้ถ่านหิน/ลิกไนต์คาดว่าจะมีการใช้ค่อนข้างทรงตัวเพิ่มขึ้น 0.1 % – 0.4% พลังงานทดแทน จะมีการใช้เพิ่มขึ้น 5% จากนโยบายส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน และจะมีการนำเข้าไฟฟ้าจากต่างประเทศ เพิ่มขึ้น 0.1%

สำหรับ การใช้น้ำมันสำเร็จรูป คาดว่ามีการใช้ลดลง 1.9% – 2.9% โดยการใช้น้ำมันเครื่องบิน(เจ็ท) ลดลง 45.8% -51.5% ตามการหดตัวของการท่องเที่ยว และ การใช้ ก๊าซหุงต้ม(แอลพีจี) ในส่วนที่ไม่รวมการใช้ ของอุตสาหกรรมปิโตรเคมี จะลดลง 0.7 % -2.7 % ส่วนการใช้น้ำมันดีเซลจะเพิ่มขึ้น 0.8% – 1.3% การใช้เบนซินและแก๊สโซฮอล เพิ่มขึ้น 0.3 % – 0.8%

ขณะที่การใช้ ก๊าซธรรมชาติ จะเพิ่มขึ้น 0.1% – 4.1% เป็นการเพิ่มขึ้นเกือบทุกสาขาเศรษฐกิจ แต่ การใช้ในภาคขนส่งคาดว่ายังคงลดลงต่อเนื่องจากการที่ผู้ใช้ เอ็นจีวีได้เปลี่ยนกลับมาใช้น้ำมัน เนื่องจากคาดว่าราคาน้ำมันยังคงไม่สูงมากนัก ส่วนการใช้ไฟฟ้า คาดว่าจะมีการใช้ไฟฟ้าอยู่ที่ 191,029 ล้านหน่วย เพิ่มขึ้น 2.0%จากปีที่ผ่านมา ตามภาวะเศรษฐกิจภายในประเทศ