สนค.ชี้สู้รบอิสราเอล-ฮามาส 1 เดือนไม่กระทบไทย

Palestinians storm Israeli territory, east of the city of Khan Yunis, south of the Gaza Strip, October 7, 2023.

.เหตุไม่มีบทบาทสำคัญต่อเศรษฐกิจโลก-ไทย
.เชื่อเป็นโอกาสไทยส่งออกสินค้าไปทดแทน
.ห่วงแรงงานตกงานฉับพลันแนะรัฐช่วยเหลือด่วน

นายพูนพงษ์ นัยนาภากรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า (สนค.) เปิดเผยถึงสงครามระหว่างอิสราเอลกับกลุ่มฮามาส ที่ครบ 1 เดือนว่า สงครามอิสราเอล-ฮามาสไม่ได้ส่งผลกระทบรวดเร็วและรุนแรงต่อเศรษฐกิจโลก เหมือนสงครามรัสเซีย-ยูเครน เพราะอิสราเอลและปาเลสไตน์ไม่ได้มีบทบาทต่อเศรษฐกิจโลกมากนัก จนถึงขณะนี้ผลกระทบต่อตลาดสินค้าโภคภัณฑ์ยังมีจำกัด ราคาน้ำมันโดยรวมเพิ่มขึ้นประมาณ 6% ขณะที่ราคาสินค้าเกษตร โลหะ และสินค้าโภคภัณฑ์อื่นๆ แทบไม่เปลี่ยนแปลง


“เชื่อว่า การสู้รบจะจำกัดวงอยู่ในฉนวนกาซาและพรมแดนอิสราเอลกับซีเรียและเลบานอนเท่านั้น ไม่น่ามาถึงอิหร่าน จึงไม่น่ามีผลกระทบรุนแรงอย่างมีนัยสำคัญ หรือส่งผลกระทบจนสร้างความเสียหายต่อเศรษฐกิจไทยมากนัก แต่ถึงแม้สงครามไม่ได้ขยายวงสู่ระดับภูมิภาค แต่สงครามที่ยืดเยื้อในพื้นที่ ซึ่งมีความขัดแย้งมายาวนาน อีกทั้งยังเป็นแหล่งพลังงานสำคัญของโลก จะยิ่งสร้างความตึงเครียดด้านภูมิรัฐศาสตร์และการแบ่งขั้วเศรษฐกิจการค้าโลกให้ขยายวงกว้างขึ้น ซึ่งจะซ้ำเติมความเปราะบางและแนวโน้มการฟื้นตัวของเศรษฐกิจการค้าโลกในระยะข้างหน้าได้”


นอกจากนี้ ยังเป็นห่วงแรงงาน เพราะแรงงานไทยกว่า 26,000 คน ไปทำงานที่อิสราเอล มากที่สุดเป็นอันดับ 2 รองจากไต้หวัน ซึ่งแรงงานเหล่านี้ว่างงานอย่างฉับพลัน ภาครัฐอาจมีมาตรการช่วยเหลือรองรับที่เหมาะสม นอกจากนี้ หากสงครามยกระดับรุนแรงไปจนถึงประเทศรอบๆ อิสราเอล จนภาคการผลิต การขนส่งหยุดชะงัก และนำไปสู่การชะลอตัวทางเศรษฐกิจ ก็อาจทำให้การส่งออกสินค้าไทยบางรายการ ที่มีอิสราเอลเป็นตลาดส่งออกหลักได้รับผลกระทบ เช่น เครื่องประดับ (เพชร) ไฟเบอร์บอร์ด ทูน่ากระป๋อง และรถยนต์รถยนต์นั่ง รวมทั้งสินค้าที่ไทยนำเข้าจากอิสราเอล เช่น เพชร และปุ๋ยและยากำจัดศัตรูพืชและสัตว์


ดังนั้น ผู้ประกอบการจึงต้องมองหาตลาดส่งออกหรือแหล่งนำเข้าอื่นๆ ทดแทน เพื่อเตรียมรับมือกับผลกระทบ ยิ่งไปกว่านั้น หากสงครามขยายวงไปสู่ระดับภูมิภาค ผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมน่าจะรุนแรงพอสมควร เพราะประเทศในตะวันออกกลางเป็นทั้งตลาดส่งออกที่มีศักยภาพ และเป็นแหล่งนำเข้าสินค้าสำคัญของไทยหลายรายการ จึงต้องติดตามสงครามอย่างใกล้ชิด เพื่อเตรียมมาตรการรองรับได้อย่างทันท่วงที


อย่างไรก็ตาม ที่ผ่านมา เมื่อเกิดความขัดแย้งของประเทศต่างๆ กลับเป็นโอกาสแสวงหาช่องทางการค้าและการลงทุนของไทย เช่น สงครามการค้าสหรัฐฯ และจีน ที่นักลงทุนจากทั้งจีน และสหรัฐฯ ย้ายฐานการลงทุนออกจากจีนและสหรัฐฯมาไทย อีกทั้งไทยยังมีโอกาสส่งออกสินค้าทดแทนเข้าไปในตลาดคู่ขัดแย้ง ดังนั้น ความขัดแย้งครั้งนี้ เป็นโอกาสสร้างความร่วมมือทางการค้าและการลงุทน รวมทั้งผลักดันส่งออกสินค้าไทย เช่น อาหารฮาลาล ไปสู่กลุ่มประเทศมุสลิมอื่นๆ ทดแทนได้

ISRAEL – NOVEMBER 25, 2020: Thai peasants work in an Israeli field with lettuce leaves.