สนค.ชี้กระแสแฟชั่นรีไซเคิล-เสื้อผ้ามือสองมาแรง

.หลังโควิดระบาดหนักทำผู้บริโภครายได้หด

.หันซื้อแฟชั่นเก่า-เป็นมิตรสิ่งแวดล้อม-ใช้ได้นาน

.ลั่นโอกาสผู้ผลิต-ผู้ส่งออกไทยเจาะตลาดโลก

นายภูสิต รัตนกุล เสรีเริงฤทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า (สนค.) เปิดเผยว่า สนค.ได้ศึกษาแนวโน้มตลาดสินค้า และพบว่า กระแสแฟชั่นหมุนเวียนและเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม กำลังกลับมาเป็นที่นิยมอีกครั้ง โดยเห็นได้จากในวงการแฟชั่นเริ่มเปลี่ยนแนวทางการทำธุรกิจ เช่น ธุรกิจให้เช่าเสื้อผ้า ธุรกิจขายเสื้อผ้ามือสอง รวมถึงผลิตเสื้อผ้าจากวัสดุรีไซเคิล หรือวัสดุที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ ที่กำลังมีการเติบโต

ดังนั้น ผู้ผลิต ผู้ส่งออกของไทยควรศึกษาและวางแผนการผลิต ออกแบบ และทำตลาดภายใต้แนวคิดนี้เพิ่มขึ้น เพื่อลดการเกิดของเสียและมลพิษ การผลิตเสื้อผ้าจากวัสดุที่ปลอดภัยและนำกลับมาใช้ใหม่ได้ การเพิ่มระยะเวลาใช้งานเสื้อผ้า รวมทั้งนำเสื้อผ้าเก่ามาผลิตเป็นเสื้อผ้าใหม่ เพื่อใช้ประโยชน์ทรัพยากรได้อย่างสูงสุด

นอกจากนี้ ยังพบอีกว่า โควิด-19 เป็นอีกหนึ่งตัวเร่งให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเช่นกัน เพราะการที่ร้านค้าต้องปิดตัว ผู้คนต้องทำงานที่บ้าน และลดการใช้ชีวิตทางสังคม ทำให้ยอดการจำหน่ายเสื้อผ้าใหม่ลดลง ซึ่งผลสำรวจข้อมูลเชิงลึกของผู้บริโภคทั่วโลกปี 63 ระบุว่า การแพร่ระบาดของโควิด-19 ทำให้ผู้บริโภคมีรายได้ลดลง และอุตสาหกรรมแฟชั่นได้รับผลกระทบอย่างหนัก เพราะผู้บริโภคกว่า 51% ลดการใช้จ่ายซื้อเสื้อผ้า และรองเท้า ให้ความสำคัญต่อความคุ้มค่าในการใช้จ่ายมากขึ้น และต้องการสินค้าที่มีคุณภาพ ใช้งานได้ยาวนาน โดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ อายุ 24-37 ปี และเจนแซดอายุ 13-23 ปี ใส่ใจเป็นพิเศษต่อสินค้ารักษ์โลกเป็นพิเศษ

“ปัจจุบัน ความเสียหายที่เกิดขึ้นกับสิ่งแวดล้อมตามการเติบโตของธุรกิจแฟชั่น โดยเฉพาะกระแสฟาสต์ แฟชั่น ซึ่งเป็นเทรนด์เสื้อผ้าที่เปลี่ยนแปลงรวดเร็ว และผู้ประกอบการต้องผลิตสินค้าออกมาให้ทันความต้องการ เพื่อให้ผู้บริโภครู้สึกถึงความทันสมัยและซื้อบ่อยขึ้นนั้น กลับทำให้สินค้าคุณภาพด้อยลง ใช้งานได้ไม่นาน และใช้ซ้ำได้น้อยครั้ง เสื้อผ้าจำนวนมหาศาลจึงต้องกลายเป็นขยะในที่สุด แต่ละปีจะพบว่ามีเสื้อผ้าและสิ่งทอกว่า 85% ถูกทิ้ง และมีเพียง 15% ที่ได้รับการรีไซเคิลหรือนำไปบริจาค”

ทั้งนี้ ในส่วนของผู้บริโภค หากคำนึงถึงการเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม อาจทำได้โดยเลือกสินค้าที่มีคุณภาพ หรือเลือกใช้เสื้อผ้าจากระบวนการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พิจารณาให้ถี่ถ้วนก่อนทิ้งเสื้อผ้า พยายามซ่อมแซมเสื้อผ้าเพื่อใช้งานให้นานขึ้น บริจาคเสื้อผ้า และแยกขยะเสื้อผ้า สิ่งทอ เมื่อต้องการทิ้ง เพราะเสื้อผ้าสิ่งทอเหล่านี้ สามารถนำไปรีไซเคิลให้กลายเป็นเสื้อผ้าใหม่ได้