สถานทูตไทยในอังกฤษให้จองคิวขอ ใบรับรองผ่านแอปพลิเคชัน”QueQ”

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน ให้ประชาชนไทยที่จะเดินทางกลับประเทศ ให้โหลดการจองคิวผ่านแอปพลิเคชันล่วงหน้า (QueQ) เพื่อขอใบรับรอง Fit to Fly และหนังสือรับรองของสถานเอกอัครราชทูตฯ เริ่มเปิดระบบจองคิววันนี้ หวังช่วยประหยัดเวลา ลดความแออัดและลดความเสี่ยงจากเชื้อไวรัส

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน ห่วงใยสุขภาพอนามัยของประชาชนไทยที่มารับบริการขอใบรับรองเพื่อประกอบการเดินทางจากสหราชอาณาจักรกลับประเทศไทย ซึ่งมีจำนวนมาก ตั้งแต่วันนี้ (20มี.ค.63) จึงเริ่มใช้แอปพลิเคชัน QueQ สำหรับการจองคิวขอใบรับรอง Fit to Fly และหนังสือรับรองของสถานเอกอัครราชทูตฯ ซึ่งจะเริ่มเปิดระบบจองคิววันนี้ตั้งแต่เวลา 09.00 น. โดยตารางการให้บริการวันศุกร์ที่ 20 มี.ค.ระหว่างเวลา 13.00- 20.00 น. และวันเสาร์ที่ 21 มี.ค. ระหว่างเวลา 09.00 – 17.00 น.

การจองคิวผ่านแอปพลิเคชั่นล่วงหน้าจะช่วยให้ทุกท่านประหยัดเวลา และลดความแออัดและลดความเสี่ยงจากเชื้อไวรัส บริการจองคิวผ่านแอปพลิเคชันนี้ ใช้สำหรับการขอรับบริการที่สถานเอกอัครราชทูตฯ เท่านั้น ไม่รวมถึงการบริการพิเศษของสถานเอกอัครราชทูตฯ ที่หน่วยเฉพาะกิจที่ท่าอากาศยานฮีธโรว์

สถานเอกอัครราชทูตฯ ขอบคุณสำหรับความร่วมมือและการสนับสนุนของแอปพลิเคชั่น QueQ ที่อาสาอำนวยความสะดวกครั้งนี้