สคร. เล็งขอเวลานายกฯ ​นัดประชุมบอร์ดคนร. รายงานผลฟื้นฟู 7 รัฐวิสาหกิจ

  • เร่งเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจ 
  • 3 เดือนแรกปีงบประมาณเบิกจ่ายแล้ว 60,799 ล้านบาท

นางปานทิพย์ ศรีพิมล ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.). เปิดเผยว่า สคร.เตรียมหารือสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เพื่อกำหนดวันเวลาการประชุมคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (คนร.) ที่มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน  ในการรับนโยบายการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจปี2564 ขณะเดียวกัน สคร.จะรายงานให้ที่ประชุมคนร.ให้รับทราบถึงการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจ  รวมถึงความคืบหน้าการดำเนินการตามแผนฟื้นฟูรัฐวิสาหกิจ 7 แห่งตามนโยบายของคนร.ก่อนหน้านี้ด้วย 

ที่ผ่านมาสคร.ได้เร่งรัดการเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจ ให้เป็นไปตามเป้าหมายมากที่สุด โดยรัฐวิสาหกิจที่เบิกจ่ายตามปีงบประมาณ2564 มีจำนวน 34 แห่ง มีกรอบการเบิกจ่ายรวม 307,963 ล้านบาท  โดยในช่วง 3 เดือนของปีงบประมาณ 2564 (ต.ค.-ธ.ค. 2563 )  เบิกจ่ายแล้ว 60,799 ล้านบาท  ส่วนรัฐวิสาหกิจตามปีปฏิทินอีก 10 แห่ง อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูล ทั้งนี้การลงทุนของรัฐวิสาหกิจนั้น จะเป็นตัวช่วยกระตุ้นและขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทยด้วย 

สำหรับการดำเนินการฟื้นฟูรัฐวิสาหกิจ  7 แห่งตามนโยบายคนร.นั้น ขณะนี้เหลือเพียง 2 แห่ง คือ การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.)​และองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.)​ ส่วนอีก 5 แห่ง คือ  บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ได้เข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูบริษัทเรียบร้อยแล้ว ส่วนบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)​และบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)​ได้ควบรวมเป็นบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด หรือ เอ็นที ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (เอสเอ็มอี แบงก์)​ และธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ไอ แบงก์)​ก็ได้ดำเนินการฟื้นฟูแล้วเช่นกัน 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า บอร์ดคนร.ที่มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานนั้น มีการประชุมครั้งสุดท้ายเมื่อเดือนมิ.ย.2563 ตามปกติบอร์ดคนร.จะต้องประชุมเพื่อติดตามการทำงานของรัฐวิสาหกิจทุกๆเดือน  แต่เนื่องจากติดปัญหาการปรับคณะรัฐมนตรี (ครม.) ช่วงที่ผ่านมา รวมถึงประเทศไทยต้องเผชิญปัญหาการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 ทำให้ต้องเลื่อนการประชุมบอร์ดคนร.มานานกว่า 6 เดือนแล้ว ดังนั้นถึงเวลาที่จะต้องหารือนายกรัฐมนตรี เพื่อกำหนดวันเวลาประชุมบอร์ดคนร.ภายใน 1- 2 เดือนข้างหน้านี้