สคร.เผย 43 รัฐวิสาหกิจ เบิกจ่ายงบลงทุนเฉียดแสนล้าน

Thai money in Brown leather wallet on white background
  • รฟท.เบิกจ่ายสูงสุด
  • เร่งรัดให้เบิกจ่ายตามแผน
  • ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ  

 นางปานทิพย์ ศรีพิมล ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) เปิดเผยถึงการเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจ 43 แห่ง ว่า มีการเบิกจ่ายรวม 99,703 ล้านบาท คิดเป็น 29% ของกรอบวงเงินลงทุนของรัฐวสาหกิจทั้งหมด 338,126 ล้านบาท ทั้งนี้การเบิกจ่ายดังกล่าว แบ่งเป็นรัฐวิสาหกิจตามปีงบประมาณ 2565 (ต.ค.64-เม.ย.65)  รวม 34 แห่ง จำนวน 56,981 ล้านบาท และรัฐวิสาหกิจระบบปีปฏิทิน2565 (ม.ค.-เม.ย.65) รวม 9 แห่ง จำนวน 42,722 ล้านบาท  

สำหรับรัฐวิสาหกิจที่เบิกจ่าย 5 แห่ง ได้แก่ การรถไฟแห่งประเทศไทย (ร.ฟ.ท.) เบิกจ่าย 31,094 ล้านบาท บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) 14,706 ล้านบาท การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) 8,995 ล้านบาท บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)หรือ เอ็นที 6,379 ล้านบาท  และการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศ(รฟม.) 6,249 ล้านบาท ส่วนรัฐวิสาหกิจที่เบิกงบลงทุนช้าไม่เป็นไปตามแผน ได้แก่ บริษัท ท่าอากาศยาน จำกัด (มหาชน​) หรือ ทอท. และองค์กรเภสัชกรรม (อภ.)

“สคร. จะยังคงติดตามการเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจอย่างใกล้ชิดเพื่อให้การลงทุนของรัฐวิสาหกิจเป็นไปตามเป้าหมายและช่วยในการกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศต่อไป”

นางสาวปิยวรรณ ล่ามกิจจา ที่ปรึกษาด้านพัฒนารัฐวิสาหกิจ  กล่าวว่า  ในช่วงนี้รัฐวิสาหกิจหลายแห่งมีการปรับปรุงกรอบลงทุนให้สอดคล้องกับความสามารถในการเบิกจ่ายและวงเงินที่ได้เร่งเบิกจ่าย ไปบางส่วนเมื่อปี 2564 ทั้งนี้ในเดือนเม.ย. 2565 มีโครงการลงทุนขนาดใหญ่หลายโครงการสามารถเบิกจ่ายเป็นไปตามแผน อาทิ โครงการก่อสร้างรถไฟสายเด่นชัย – เชียงราย – เชียงของ โครงการระบบขนส่งมวลชนทางรางในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ช่วงบางซื่อ – รังสิต (โครงการระบบรถไฟฟ้าชานเมือง (สายสีแดง)) โครงการก่อสร้างรถไฟ สายบ้านไผ่ – มหาสารคาม – ร้อยเอ็ด – มุกดาหาร – นครพนม โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงนครปฐม – ชุมพร ของร.ฟ.ท.และโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงศูนย์วัฒนธรรม – มีนบุรี ของรฟม. เป็นต้น