“ศุภาลัย” ชูกลยุทธ์ปี 63 ดันยอดขายสู่เป้าหมาย วางแผนลุยเปิด 30 โครงการ มูลค่ากว่า 30,000 ลบ.

  • เผยกลยุทธ์ธุรกิจขับเคลื่อนองค์กร
  • มุ่งนำเทคโนโลยีเสริมทัพในการดำเนินธุรกิจ
  • หวังยกระดับความสุขและความสำเร็จสู่ทุกภาคส่วน

นายประทีป ตั้งมติธรรม ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า บริษัทดำเนินธุรกิจสู่ปีที่ 31 ได้สร้างสรรค์นวัตกรรมที่อยู่อาศัย เพื่อยกระดับมาตรฐานความเป็นอยู่ของประชาชน โดยพัฒนาสินค้าและบริการครอบคลุมตั้งแต่กรุงเทพฯ ปริมณฑล และภูมิภาคอย่างต่อเนื่อง พร้อมพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยทุกประเภทจนถึงปัจจุบัน ทั้งนี้ในปีที่ผ่านมา บริษัทยังได้พัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยเพื่อตอบสนองไลฟ์สไตล์ของกลุ่มลูกค้าให้ครอบคลุมทุกวัย เช่นการสร้างสรรค์โครงการเพื่อสังคมคุณภาพ “ศุภวัฒนาลัย” (Supalai Wellness Valley) บ้านอายุวัฒนะหลังใหม่ของวัยแห่งความสุข ซึ่งได้รับการตอบรับที่ดีจากผู้บริโภคที่ให้ความสนใจกันอย่างมาก พร้อมเล็งเห็นถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อม ที่ทำให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

นายไตรเตชะ ตั้งมติธรรม กรรมการผู้จัดการบริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) กล่าวถึงภาพรวมในปี 2562 ที่ผ่านมาว่า ได้เปิดตัวโครงการทั้งแนวราบและคอนโดมิเนียม 24 โครงการ แบ่งเป็นแนวราบ 19 โครงการ  คอนโดมิเนียม 5 โครงการ มูลค่ารวม 34,380 ล้านบาท มียอดขายรวม 22,324 ล้านบาท ทั้งนี้แผนงานของปี 2563 บริษัท ได้วางกลยุทธ์ธุรกิจมุ่งสู่การยกระดับความสุขและความสำเร็จทุกภาคส่วน โดยตั้งเป้าหมายยอดขาย 26,000 ล้านบาท และเป้าหมายรายได้ 24,000 ล้านบาท เปิดตัวโครงการใหม่ 30 โครงการ แบ่งเป็นโครงการแนวราบ 25 โครงการ และโครงการคอนโดมิเนียม 5 โครงการ คิดเป็นมูลค่ารวม 30,000  ล้านบาท และกำหนดงบประมาณการจัดซื้อที่ดิน 8,000 ล้านบาท

สำหรับกลยุทธ์สำคัญของบริษัทในการดำเนินธุรกิจสู่ความสำเร็จในปี 2563 โดยบริษัทจะเน้นด้านผลิตภัณฑ์ ที่ปัจจุบันบริษัทมีการพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยครอบคลุมความต้องการของผู้บริโภคทั่วทุกภูมิภาค จากที่มีโครงการอยู่ในพื้นที่ 20 จังหวัดนอกกรุงเทพฯ โดยปีนี้จะเน้นการเปิดตลาดในจังหวัดใหม่ๆ ที่มีความต้องการที่อยู่อาศัยสูง พร้อมมีโอกาสเติบโต ได้แก่ พระนครศรีอยุธยา พิษณุโลก ฉะเชิงเทรา อีกทั้งเตรียมรุกตลาดแนวราบ และพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ที่ตรงกับไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภคในยุคนี้

ด้านความพึงพอใจของลูกค้า สร้างสรรค์และพัฒนาประสบการณ์ใหม่แก่ลูกค้า พร้อมมุ่งพัฒนา Digital Platform อาทิ แอปพลิเคชันที่ครอบคลุมทุกการบริการหลังการขายอย่างครบวงจร มีการนำเทคโนโลยีระบบ Construction Management (CM) มาปรับใช้ภายในองค์กร โดยข้อมูลต่างๆ จะสามารถนำมาพัฒนาและวิเคราะห์กลยุทธ์ธุรกิจเพื่อสร้างความพึงพอใจของลูกค้า

สุดท้ายคือด้านนวัตกรรม โดยบริษัทได้จัดให้มีการประกวดนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง โดยแต่ละปีจะมีนวัตกรรมในด้านต่างๆ ตั้งแต่การวางผังออกแบบ การก่อสร้าง การตลาด การบริการลูกค้า การเงิน ฯลฯ ซึ่งทำให้เกิดการสร้างสรรค์พัฒนาคุณภาพของสินค้าและการบริการเพื่อลูกค้าอย่างต่อเนื่อง