“ศุภชัย” แถลงกรณี “ศักดิ์สยาม” ยื่น “ชวน” ค้านส่งเรื่องศาล รธน. ปมฝ่ายค้านร้องให้พ้นความเป็นรัฐมนตรี

นายศุภชัย ใจสมุทร ส.ส.บัญชีรายชื่อ และนายทะเบียนพรรคภูมิใจไทย (ภท.) พร้อมด้วยส.ส.พรรคภูมิใจไทย แถลงสืบเนื่องจากกรณีเมื่อวันที่ 25 ม.ค. ส.ส.ฝ่ายค้านได้เสนอเรื่องไปยังประธานสภาผู้แทนราษฎร เพื่อให้เสนอเรื่องไปยังประธานศาลรัฐธรรมนูญ ให้วินิจฉัยว่าความเป็นรัฐมนตรี และส.ส. ของนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว.คมนาคม สิ้นสุดลง และให้เพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง ว่า ตนได้แถลงไปแล้วว่ากรณีดังกล่าวได้มีการยื่นต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ให้สืบสวนสอบสวนนายศักดิ์สยามไปแล้ว ดังนั้น การที่พรรคฝ่านค้านเสนอเรื่องให้นายศักดิ์สยาม พ้นสมาชิกภาพความเป็นรัฐมนตรี และส.ส. ถือเป็นการใช้สิทธิไม่สุจริต มีเจตนาก่อให้เกิดความเสียหายในคะแนนนิยมของพรรคภูมิใจไทย 

ดังนั้น วันนี้นายศักดิ์สยามจึงได้ทำหนังสือถึงประธานสภาฯ เกี่ยวกับกรณีดังกล่าว โดยในหนังสือมีการชี้แจงว่า การที่ผู้ร้องได้กล่าวหานายศักดิ์สยาม เป็นการอ้างเพียงเหตุข้อสงสัยมูลเหตุเดียวกันกับที่ป.ป.ช. กำลังดำเนินการสอบสวนอยู่ จนถึงวันนี้ ป.ป.ช. ก็ยังไม่มีการดำเนินการใดๆ ที่แสดงให้เห็นว่านายศักดิ์สยาม เป็นผู้กระทำผิด ดังนั้น การยื่นเรื่องของพรรคฝ่ายค้านจึงเป็นการกล่าวหานายศักดิ์สยาม ซึ่งมุ่งประสงค์ทำลายกันทางการเมืองต่อศักดิ์สยาม และพรรคภูมิใจไทย เป็นเหตุให้นายศักดิ์สยาม ได้ยื่นร้องคัดค้านกรณีการยื่นดังกล่าวของพรรคฝ่ายค้านต่อประธานสภาฯ ซึ่งหลังจากนี้เป็นเรื่องที่ประธานสภาฯ จะดำเนินการพิจารณาก่อนว่าควรต้องส่งเรื่องนี้ไปยังศาลรัฐธรรมนูญหรือไม่ เพราะเห็นว่ากรณีตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 144 เจตนารมณ์ของกฎหมายมิได้ระบุเฉพาะเจาะจงตามที่พรรคฝ่ายค้านกล่าวถึง หรือรวมถึงการกระทำของนายศักดิ์สยาม 

“แม้ตามรัฐธรรมนูญจะกำหนดให้ประธานสภาฯ ต้องดำเนินการในการส่งต่อไปยังศาลรัฐธรรมนูญ แต่ท่านต้องพิจารณาว่าเรื่องที่เสนอเข้ามาเป็นเรื่องที่ควรจะส่งต่อหรือไม่ ประธานสภาฯ ไม่ควรเป็นเพียงบุรุษไปรษณีย์ แต่หากประธานสภาฯ เห็นว่าควรเสนอไปยังศาลรัฐธรรมนูญ นายศักดิ์สยามก็เห็นว่าควรนำเรื่องที่นายศักดิ์สยามคัดค้าน เข้าสู่การพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญด้วย วันนี้นายศักดิ์สยาม พร้อมพิสูจน์ความจริงให้เห็น และเรียกร้องไปยังฝ่ายค้านว่าควรยกเลิกวิธีการไม่สุจริตมาเล่นงานทางการเมืองกันแบบนี้” นายศุภชัย กล่าว