ศึกเลือกตั้ง 66 “ดุสิตโพล”เผยคนไทยอยากได้นายกฯ เข้าถึงช่วยเหลือ-คิดทันสมัย

  • วิสัยทัศน์กว้างไกล
  • นโยบายโดนใจค่าแรง 600
  • ปริญญาตรีเงินเดือน 2.5 หมื่น

“สวนดุสิตโพล” มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สำรวจความคิดเห็นของประชาชนกรณี “ประชาชนคิดอย่างไรกับศึกเลือกตั้ง 2566” โดยสำรวจเฉพาะผู้ที่มีสิทธิเลือกตั้งทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 1,031 คน (สำรวจทางออนไลน์)

ระหว่างวันที่ 20-23 ก.พ. 66 พบว่า คุณสมบัติของแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีที่ประชาชนอยากได้ อันดับ 1 คือ เป็นคนที่เข้าถึงประชาชน ช่วยเหลือประชาชน 8.18 คะแนน รองลงมาคือ ความคิดทันสมัย วิสัยทัศน์กว้างไกล 8.14 คะแนน

ด้านนโยบายหาเสียงเลือกตั้งของพรรคการเมืองที่โดนใจประชาชน อันดับ 1 คือ เน้นเศรษฐกิจ ค่าแรง 600 บาทต่อวัน ปริญญาตรีเงินเดือน 25,000 บาท บัตรประชาชนใบเดียวรักษาฟรีทั่วประเทศ รถไฟฟ้าความเร็วสูง ยาเสพติดหมดไป ฯลฯ 7.73 คะแนน รองลงมาคือ รื้อ ลด ปลด สร้าง 7.67 คะแนน

โดยผลงาน/โครงการของพรรคการเมืองทั้งฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้านที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือก ส.ส. ครั้งนี้ คือ สิทธิสวัสดิการต่างๆ ของรัฐ ร้อยละ 49.24 รองลงมาคือ การขึ้นค่าแรง ร้อยละ 36.30 และการปรับโครงสร้างหนี้ ลดหนี้ ร้อยละ 26.72

การเลือกตั้งปี 2566 นี้ ประชากรกลุ่มอายุ 18-42 ปีมีจำนวนกว่า 22 ล้านเสียง กลุ่มตัวอย่างกลุ่มนี้ชอบแคนดิเดตที่เป็นผู้นำที่เด็ดขาด เชื่อมั่นในตัวเอง ความคิดทันสมัย วิสัยทัศน์ดี ส่วนนโยบายที่โดนใจ คือ การแก้ปัญหาเศรษฐกิจ การแก้กฎหมาย ปิดสวิตช์ 3 ป.

ส่วนกลุ่มอายุ 43 ปีขึ้นไปรวมกว่า 29 ล้านเสียง กลุ่มตัวอย่างชอบแคนดิเดต ที่เข้าถึงประชาชน ชอบนโยบายลดหนี้ และสร้างสังคมที่เอื้อเฟื้อต่อกัน การเลือกตั้งหนนี้ทุกพรรคเร่งทำพื้นที่ต่อเนื่องมาตั้งแต่ปลายปีที่แล้ว แม้จะยังไม่ยุบสภาแต่ทุกเสาทุกพื้นที่เริ่มเต็มไปด้วยป้ายหาเสียง จากลักษณะแคนดิเดตและนโยบายที่ชอบก็พอจะสะท้อนลักษณะพรรคการเมืองที่สนใจได้ หน้าตาของรัฐบาลใหม่อาจผสมผสานสุดขั้วแบบที่ไม่เคยเห็นหรืออาจจะเป็นหน้าเดิมที่เห็นมาตลอดก็เป็นได้

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สรศักดิ์ มั่นศิลป์ รองคณบดีโรงเรียนกฎหมายและการเมือง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กล่าวว่า จากผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชนมีผลสำรวจที่น่าสนใจในหลายเรื่อง คุณสมบัติของแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีที่ประชาชนอยากได้ คือ เข้าถึงประชาชน ช่วยเหลือประชาชน ถือว่าเป็นเสียงสะท้อนจากประชาชนที่ต้องการนายกรัฐมนตรีที่สามารถเข้าถึงเข้าใจและช่วยเหลือประชาชนได้อย่างแท้จริง ในเรื่องนโยบายหาเสียงเลือกตั้งของพรรคการเมืองที่โดนใจประชาชน

คือเน้นเศรษฐกิจ ค่าแรง 600 บาทต่อวัน ปริญญาตรีเงินเดือน 25,000 บาท ซึ่งเป็นที่น่ากังวลว่านโยบายบางเรื่องจะสามารถทำได้จริงหรือไม่ เช่น ปริญญาตรีเงินเดือน 25,000 บาท เป็นต้นในเรื่องผลงาน/โครงการของพรรคการเมืองทั้งฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้านที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือก ส.ส. อันดับ 1 คือสิทธิสวัสดิการต่างๆ ของรัฐ อย่าง “คนละครึ่ง” ก็ถือว่าเป็นผลงานที่โดดเด่นของรัฐบาลชุดนี้.. เร็วๆ นี้คงใกล้ถึงเวลาที่เราจะต้องไปเลือกคนที่ใช่และพรรคที่ชอบแล้ว.