ศาลรัฐธรรมนูญสั่ง “ศักดิ์สยาม” หยุดปฏิบัติหน้าที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ทันที 3 มี.ค.นี้ ปมหุ้นบุรีเจริญ- ‘อธิรัฐ’ รักษาการแทน

ศาลรัฐธรรมนูญมีมติเอกฉันท์รับคำร้อง 54 ส.ส.ฝ่ายค้าน ปมหุ้นบุรีเจริญ สั่ง  “ศักดิ์สยาม”  หยุดปฏิบัติหน้าที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมคมนาคม ทันที 3 มี.ค.นี้  ด้าน “ศักดิ์สยาม”น้อมรับคำสั่งศาล พร้อมหยุดปฎิบัติหน้าที่ทันที

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันนี้(3 มีนาคม 2566) ศาลรัฐธรรมนูญ ได้พิจารณาเรื่องที่ 8/2566 ที่ประธานสภาผู้แทนราษฎรส่งคำร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 170 วรรคสาม ประกอบมาตรา 82 ว่า ความเป็นรัฐมนตรีของนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ (รมว.คมนาคม) สิ้นสุดลงเฉพาะตัวตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 170 วรรคหนึ่ง (5) ประกอบมาตรา 187 หรือไม่ โดยกรณีนี้ประธานสภาผู้แทนราษฎรส่งคำร้องจาก ส.ส.ฝ่ายค้าน รวม 54 คน ว่า นายศักดิ์สยาม รมว.คมนาคม ผู้ถูกร้อง ยังคงไว้ซึ่งหุ้นส่วนและยังคงเป็นผู้ถือหุ้นและเจ้าของ หจก.บุรีเจริญคอนสตรัคชั่น อย่างแท้จริง ซึ่งจะทำให้ผู้ถูกร้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการหุ้นหรือกิจการของ หจก. เป็นการกระทำอันเป็นการต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 187 ประกอบ พ.ร.บ.การจัดการหุ้นส่วนและหุ้นของรัฐมนตรี พ.ศ. 2543 มาตรา 4 (1) เป็นเหตุให้ความเป็นรัฐมนตรีของนายศักดิ์สยามสิ้นสุดลงเฉพาะตัวตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 170 วรรคหนึ่ง (5) ประกอบมาตรา 187 หรือไม่

ทั้งนี้ศาลรัฐธรรมนูญได้พิจารณาข้อเท็จจริงตามคำร้องและเอกสารประกอบคำร้องแล้วเห็นว่า กรณีเป็นไปตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 170 วรรคสาม ประกอบมาตรา 82 วรรคหนึ่ง และ พ.ร.ป.ว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2561 มาตรา 7 (9) ศาลรัฐธรรมนูญมีมติเป็นเอกฉันท์ให้รับคำร้องไว้วินิจฉัย และให้นายศักดิ์สยาม (ผู้ถูกร้อง) ชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาต่อศาลรัฐธรรมนูญภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับสำเนาคำร้อง

นอกจากนั้นศาลรัฐธรรมนูญพิจารณากรณีให้ผู้ถูกร้องหยุดปฏิบัติหน้าที่รัฐมนตรี จนกว่าศาลรัฐธรรมนูญจะวินิจฉัยแล้วเห็นว่า ข้อเท็จจริงตามเอกสารคำร้องและเอกสารประกอบคำร้อง ปรากฏเหตุอันควรสงสัยว่าผู้ถูกร้องมีกรณีตามที่ถูกร้อง จึงมีมติเป็นเอกฉันท์สั่งให้ผู้ถูกร้องหยุดปฏิบัติหน้าที่รัฐมนตรี ตั้งแต่วันที่ 3 มี.ค. 2566 จนกว่าศาลรัฐธรรมนูญจะวินิจฉัย แจ้งให้คู่กรณีและนายกรัฐมนตรีทราบ
 

เมื่อเวลา 12.15 นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว.คมนาคม กล่าวว่า จากที่ศาลรัฐธรรมนูญได้มีมติเป็นเอกฉันท์รับคำร้องไว้วินิจฉัย และให้หยุดปฎิบัติหน้าที่ตั้งแต่วันนี้นั้น ตนในฐานะที่เป็นผู้ถูกร้องก็จะมีการชีเแจงตามคำสั่งศาลรัฐธรรมนูญ หลังจากที่รับทราบคำสั่งศาลรัฐธรรมนูญอย่างเป็นทางการ โดยระหว่างที่หยุดปฎิบัติหน้าที่จะมี นายอธิรัฐ รัตนเศษฐ รมช. คมนาคม เป็นผู้ปฎิบัติหน้าที่แทน