ศาลปกครองกลางมีคำสั่งงดบังคับคดีจ่ายค่าโง่”โฮปเวลล์”

ศาลปกครองกลางมีคำสั่งงดการบังคับคดีจ่ายชดเชยการเลิกสัญญา “โฮปเวลล์” พร้อมดอกเบี้ยแล้ว รวม 2.5 หมื่นล้านบาท คมนาคม -รฟท.หลังศาลปกครองสูงสุดรับรื้อฟื้นคดี

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว.คมนาคม เปิดเผยว่า จากที่ กระทรวงคมนาคม การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) ได้ทำหนังสือถึงศาลปกครองกลาง เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 65 ขอให้งดการบังคับคดีโฮปเวลล์ ตามคำสั่งศาลปกครองสูงสุด หลังศาลมีคำสั่งกลับคำสั่งของศาลปกครองชั้นต้นเป็นให้รับคำขอให้ศาลพิจารณาพิพากษาใหม่ ล่าสุด วันที่ 14 มีนาคม 65 ศาลปกครองกลางได้มีคำสั่งงดการบังคับคดีโฮปเวลล์แล้ว 

โดยเนื้อหาคำสั่ง ระบุว่า ศาลพิจารณาแล้วเห็นว่า เมื่อศาลปกครองสูงสุดมีคำสั่งให้รับคำขอให้ศาลพิจารณาพิพากษาคดีใหม่ของผู้ร้องทั้งสอง คือกระทรวงคมนาคม และ รฟท.  ไว้พิจารณา และศาลมีคำสั่งรับคำขอพิจารณาพิพากษาคดีใหม่แล้ว กรณีจึงเข้าเงื่อนไขในการงดการบังคดีตามข้อ131 วรรคหนึ่ง (1) แห่งระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองพ.ศ.2543 จึงมีคำสั่งให้งดการบังคับคดีตามคำพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดคดีหมายเลขดำที่ อ 410-412/2557 คดีหมายเลขแดงที่ อ 221-223/2562 ไว้ในระหว่างพิจารณาคดีใหม่ 

สำหรับคดีนี้สืบเนื่องมาจากก่อนหน้านี้ศาลปกครองสูงสุดพิพากษา กระทรวงคมนาคม และ ร.ฟ.ท.ต้องจ่ายค่าโง่โฮปเวลล์พร้อมดอกเบี้ย 7.5% ต่อปี รวม 25,711 ล้านบาท ภายใน 180 วัน ดังนั้น หากมีคำสั่งงดบังคับคดี จะส่งผลให้คำสั่งชดใช้ค่าเสียหายข้างต้น รวมดอกเบี้ยจะถูกชะลอออกไปก่อน