“ศักดิ์สยาม” บุกเกาหลีดูเทคโนโลยีอัจฉริยะ ด้านการควบคุมจราจร หวังต่อยอดที่เมืองไทย

  • ศักดิ์สยาม” นำคณะผู้บริหารบุกเกาหลีดูงานศูนย์ควบคุมจราจร 
  • เยี่ยมชมเทคโนโลยีอัจฉริยะด้านการจัดการจราจรด่านเก็บค่าผ่านทางอัตโนมัติ 
  • พร้อมดูจุดพักรถพื้นที่เชิงพาณิชย์ที่จัดสรรพื้นที่ในรูปแบบศูนย์การค้าชุมชน​ 

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว.คมนาคม เปิดเผยภายหลัง เยี่ยมชมศูนย์ควบคุมจราจร (Traffic Center) ภายใต้การบริหารจัดการโดยการทางพิเศษแห่งสาธารณรัฐเกาหลี (Korea Expressway Corporation: KEC) ว่า จากที่ได้มาดูศูนย์ควบคุมฯเนื่องจากมีจุดเด่นด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัย ประกอบกับนวัตกรรมระบบขนส่งอัจฉริยะ (ITS) มาสนับสนุนการดำเนินงานในการบริหารจัดการปัญหาจราจร บังคับใช้กฎหมาย เฝ้าระวังแจ้งเตือนพร้อมกับสนุนเมื่อเกิดอุบัติเหตุหรือเหตุการณ์ฉุกเฉิน 

ทั้งนี้ภายในศูนย์ควบคุมฯมีจอภาพขนาดใหญ่แสดงภาพจากกล้องวงจรปิดตามจุดต่าง​ บนทางด่วน​ ซึ่งมีการติดตั้งทุกระยะ 2 กิโลเมตร ซึ่งกล้องวงจรปิดสามารถสังเกตการณ์ได้ 360 องศา ซูมดูรายละเอียดได้ในระยะรัศมีทำการ 1 กิโลเมตร เชื่อมต่อข้อมูลผ่านเครือข่ายใยแก้วนำแสง นอกจากนี้ได้ติดตั้งระบบตจวรจับ (Sensor) ภายใต้พื้นผิวจราจรเพื่อเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องมาประมวลผลวิเคราะห์ 

เพื่อให้ได้ข้อมูลความหนาแน่นของรถและสภาพการจราจรทั่วไปที่เป็นปัจจุบัน (Realtime) ซึ่งจะช่วยอำนวยความสะดวกในการตรวจตราความเรียบร้อยและแก้ปัญหาอุบัติเหตุ​ รวมถึงสถานการณ์ฉุกเฉินต่าง​ ​ อย่างมีประสิทธิภาพ​ ภายใต้การกำกับดูแลของเจ้าหน้าที่ตลอด 24 ชั่วโมง โดยประสานและบูรณาการข้อมูลร่วมกับทางหลวงท้องถิ่นและตำรวจ เพื่อลดอุบัติเหตุทางถนน การทำงานของศูนย์ฯ เป็นตัวอย่างแนวปฏิบัติที่ดีในการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการทำงานและลดงบประมาณรายจ่ายด้านบุคคลากรได้เป็นจำนวนมาก 

นอกจากนี้ยังได้รับฟังการบรรยายและสังเกตการณ์ระบบการจัดเก็บค่าผ่านทางพิเศษแบบ Hi-pass Multi-Lane Free Flow (MLFF) ซึ่งมีรูปแบบคล้ายกับระบบ​ Easy​ Pass ของไทย​ แต่มีความทันสมัยกว่าเนื่องจากมีการติดตั้งอุปกรณ์รับ– ส่งสัญญาณที่มีความแม่นยำ​ ไม่มีไม้กั้น​ และมีช่องจราจรตั้งแต่​ 2​ ช่องจราจรขึ้นไป สามารถรับข้อมูลได้  อัตราความเร็วสูงสุด 160 กิโลเมตร/ชั่วโมง ซึ่งระบบจะไม่เก็บข้อมูลซ้ำซ้อนในกรณีที่รถเปลี่ยนช่องจราจรขณะเข้าด่านเก็บค่าผ่านทาง จึงสามารถแก้ไขปัญหาการจราจรติดขัดหรือรถชลอตัวขณะเข้าด่านฯ​ และลดอัตราการเกิดอุบัติเหตุได้อย่างมีนัยสำคัญ

อีกทั้งยังได้เยี่ยมชมโครงการจุดพักรถ – พื้นที่เชิงพาณิชย์ ที่จัดสรรพื้นที่ในรูปแบบศูนย์การค้าชุมชน​ (Community Mall)​ เชื่อมโยงผู้ใช้บริการทางด่วนและชุมชนทั้งสองฝั่ง ประกอบด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง​ ที่ผสมผสานเอกลักษณ์และวัฒนธรรมท้องถิ่นไว้ด้วยกัน เป็นการพัฒนาจุดพักรถและบริหารพื้นที่เชิงพาณิชย์ในรูปแบบใหม่ที่มีพื้นที่จำกัด​ ซึ่งประเทศไทยสามารถนำมาปรับใช้ในการบริหารจัดการพื้นที่จุดพักรถเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดและใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่าที่สุด

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในการเยี่ยมชมงานดังกล่าวมีนายสราวุธ ทรงศิวิไล อธิบดีกรมทางหลวงนายปฐม เฉลยวาเรศอธิบดีกรมทางหลวงชนบทนายชยธรรม์​ พรหมศร ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจรผู้แทนกรมทางหลวงชนบท สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร ,กองการต่างประเทศ ,สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม และสถานเอกอัครราชทูต  กรุงโซล