“ศักดิ์สยาม”ไม่รอแล้วนะงบปี63ยังไม่ผ่านขอทำปี64เลยละกันลุยขยายรถไฟ-สนามบิน

“คมนาคม” เปิดคำของบปี 64 รวมกว่า 5.14 แสนล้าน สูงกว่าคำของบปี 63 เกือบแสนล้านบาท ขณะที่ รฟท. ขอเยอะกว่างบปี 63 สูงสุด 570% ตามมาด้วย ทย.-จท. ชี้ล้วนเป็นโครงการสำคัญ-จำเป็นเกิดประโยชน์ต่อประเทศ และประชาชน

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว.คมนาคม เปิดเผยภายหลังการประชุมคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 64 ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม ครั้งที่ 1 ว่า วงเงินคำขอเบื้องต้นของ 8 ส่วนราชการ 6 รัฐวิสาหกิจอยู่ที่ 5.14 แสนล้านบาท แบ่งเป็น งบประจำ 1.24 แสนล้านบาท คิดเป็น 24.12% และงบลงทุน 3.9 แสนล้านบาท คิดเป็น 75.88% ทั้งนี้ทางบก มีคำของบมากที่สุด 3.4 แสนล้านบาท คิดเป็น 66.13% รองลงมา ทางราง 1.41 แสนล้านบาท คิดเป็น 27.43% ทางอากาศ 1.88 หมื่นล้านบาท คิดเป็น 3.67% ทางน้ำ 1.25 หมื่นล้านบาท คิดเป็น 2.45% และด้านนโยบาย 1.67 พันล้านบาท คิดเป็น 0.33%

นายศักดิ์สยาม กล่าวต่อว่า คำของบปี 64 จำนวน 5.14 แสนล้านบาทนั้น เป็นตัวเลขที่สูงกว่างบประมาณที่ได้รับในปีงบ 63 จำนวน 3.04 แสนล้านบาท คิดเป็น 146.27% อย่างไรก็ตามตัวเลขคำขอที่สูงขึ้นนั้น ล้วนเป็นโครงการที่มีความจำเป็น และมาจากการหารือ และที่ประชาชนเรียกร้องมากกว่า 70% โดยกระทรวงคมนาคมพยายามตอบโจทย์ให้ครอบคลุมทั้ง 4 มิติ บก น้ำ ราง อากาศ แต่ทั้งนี้ได้มอบให้แต่ละหน่วยงานไปปรับปรุงรายละเอียดของโครงการต่างๆ และจัดทำเป็นแผนปฏิบัติการ (แอคชั่นแพลน) ให้ชัดเจนว่าจะดำเนินการอย่างไร โดยให้มานำเสนออีกครั้งวันที่ 14 ม.ค. ก่อนเสนอสำนักงบประมาณในวันที่ 21 ม.ค.63 และคณะรัฐมนตรี(ครม.)พิจารณาต่อไป

นายศักดิ์สยาม กล่าวอีกว่า สำหรับหน่วยงานที่มีคำของบปี 64 เพิ่มจากงบที่ได้รับในปี 63 มากที่สุดคือ การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) 9.09 หมื่นล้านบาท เพิ่มขึ้น 7.73 หมื่นล้านบาท คิดเป็น 570% รองลงมาคือ กรมท่าอากาศยาน (ทย.) 1.68 หมื่นล้านบาท เพิ่มขึ้น 1.12 หมื่นล้านบาท คิดเป็น 197.72% และกรมเจ้าท่า (จท.) 1.25 หมื่นล้านบาท เพิ่มขึ้น 8.22 พันล้านบาท คิดเป็น 188.21% ทั้งนี้ในส่วนของ รฟท. สาเหตุที่คำของบเพิ่มสูงขึ้นนั้น เนื่องจากมีโครงการลงทุนสำคัญ อาทิ โครงการรถไฟสายสีแดงเข้ม รังสิต-ม.ธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต), โครงการรถไฟสายสีแดงอ่อน บางซื่อ-พญาไท-มักกะสัน-หัวหมาก และโครงการรถไฟทางคู่สายบ้านไผ่ – มหาสารคาม – ร้อยเอ็ด-มุกดาหาร-นครพนม และการชำระหนี้เงินกู้

นายศักดิ์สยาม กล่าวต่อว่า ส่วน ทย. จะขยายทางวิ่ง(รันเวย์) ท่าอากาศยานต่างๆ เพราะรันเวย์ที่มีอยู่ในปัจจุบันมีความยาวสั้นเกินไป ไม่สามารถรองรับอากาศยานขนาดใหญ่ได้ อาทิ ท่าอากาศยานตรัง และท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช อย่างไรก็ตามขณะนี้ประเทศไทยรายได้หลักมาจากการท่องเที่ยว การเดินทางมาประเทศไทยของนักท่องเที่ยวกว่า 90% ใช้การเดินทางทางอากาศ ดังนั้นจึงเป็นเรื่องจำเป็นที่ต้องดำเนินการ และจะเกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติ แต่ได้สั่งการให้พิจารณาเรื่องของพื้นที่ที่จะใช้ขยายรันเวย์ หากมีอยู่แล้วให้ขอมาได้เลย แต่หากไม่มีให้ไปดำเนินการให้ถูกต้องตามระเบียบ และข้อกฎหมายก่อน เช่น การเวนคืนที่ดิน และการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม (อีไอเอ) เพราะหากยังไม่เรียบร้อยจะมีปัญหาเบิกจ่ายไม่ได้

นายศักดิ์สยาม กล่าวด้วยว่า ขณะที่ จท. ต้องใช้งบเพื่อพัฒนาศักยภาพทางน้ำ โดยเฉพาะการพัฒนาท่าเรือต่างๆ นอกจากนี้จะขอใช้งบกลางปี 63 ประมาณ 800 ล้านบาท ติดตั้งระบบควบคุมการจราจรทางน้ำ (VTS) ระยะที่ 3 ควบคุมพื้นที่ทะเลอ่าวไทยตอนล่าง ตั้งแต่ จ.ประจวบคีรีขันธ์ ลงไปถึงภาคใต้ เพื่อรองรับการตรวจจากองค์การทางทะเลระหว่างประเทศ (ไอเอ็มโอ) ที่จะเข้ามาตรวจในเดือน ก.พ.64